У Мінекономіки розглядалася Загальнодержавна цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року

27 січ. 2011

У зв’язку із необхідністю реалізації відповідної Концепції, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року» від 22.07.2009 № 851-р заінтересовані сторони зустрілися для обговорення зазначеної програми.

Під час засідання з обговорення Загальнодержавної цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року, плану заходів та критеріїв ефективності її виконання, учасники наради висловили низку критичних зауважень щодо змісту заходів.

Зокрема, представник СПО роботодавців на національному рівні висловився щодо необхідності залучення роботодавців та їх об’єднань відповідного рівня до виконання таких заходів, як формування системи безперервного професійного навчання впродовж трудової діяльності та професійного розвитку працівників, удосконалення механізмів визначення потреби економіки у фахівцях та кваліфікованих робітниках, розвиток «вертикальної інтеграції» бізнесу та професійно-технічної і вищої освіти, сприяння працевлаштуванню випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів, посилення мотивації роботодавців до укладення трудових договорів з працівниками та стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці тощо.

Дискусію щодо заходів реалізації Загальнодержавної цільова соціальна програма збереження і розвитку трудового потенціалу України на період до 2017 року буде продовжено.