10 років назад в Україні був прийнятий закон про організації роботодавців

24 трав. 2011

Сьогодні виповнюється 10 років відтоді, як Верховною Радою України був прийнятий закон про організації роботодавців, який визначає їх засади створення,  функціонування, принципи взаємодії роботодавців з інституціями громадянського суспільства, форми та напрями діяльності.

Вдаючись до невеликого історичного екскурсу у рух роботодавців України слід відмітити, що організації роботодавців почали створюватись в нашій державі на початку 90-х років. Їх появі сприяло становлення соціального партнерства в Україні, розвиток колективно-договірного регулювання та вирішення колективних трудових спорів. Від самого свого початку створення організації роботодавців виступають активними учасниками соціального партнерства на різних рівнях. Поряд із профспілками вони є суб’єктами колективних відносин. Організації роботодавців представляють та захищають інтереси роботодавців на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях. На сьогодні Міністерством юстиції України на території України зареєстровано 21 Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців.

Цікавий і той факт, що структура організацій роботодавців та напрямки їх діяльності неоднакові в усьому світі. В деяких країнах існують організації роботодавців, які діють лише в економічній сфері, а інші — лише у соціально-трудовій. Організації роботодавців України беруть активну участь у переговорах та консультаціях між сторонами соціального діалогу з обох напрямків діяльності.

Ключова роль організацій роботодавців у створенні державної політики визнана багатьма поважними міжнародними інституціями, серед яких і Міжнародна організація праці. Так у преамбулі Конвенції №150 про регулювання пи­тань праці: роль, функція і організація 1978 p. зазначається, що організації підприємців і трудівників відіграють головну роль у здійсненні цілей економічного, соціального і культур­ного прогресу.