Питання рівності та конкурентоздатності в контексті розвитку людського капіталу були оговорені під час конференції у Європейському фонді навчання

27 трав. 2011

24 – 25 травня 2011 року у м. Турін (Італія) відбулася міжнародна конференція «Рівність та конкурентоздатність: дві сторони питання розвитку людського капіталу».
Дана конференція стала результатом реалізації протягом 2008 – 2010 року проектів Європейському фонді навчання – «Аналіз розвитку людського капіталу» та «Освіта і навчання заради конкурентоздатності» - у Вірменії, Єгипті, Молдові, Таджикистані та Україні.
Українську частину дослідження, присвяченого ролі освіти у процесі забезпечення конкурентоспроможності здійснювала Рада конкурентоспроможності України.
Виконавчий директор Ради В. Юзба, під час свого докладу, особливий наголос зробив на потенціалі розвитку людського капіталу у період 2009 – 2011 р.р. Зокрема, було зазначено, що система освіти та навчання можуть стати рушіями розвитку країни, підвищення її конкурентоздатності за умови узгодженої діяльності всіх акторів ринку праці – роботодавців, відповідних органів влади, працівників, громадських організацій тощо.
В свою чергу Р. Колишко, Директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфедерації роботодавців України, у своєму виступі надав інформацію щодо залучення роботодавців до процесу розробки проекту Національної рамки кваліфікацій, їх бачення на проблему замовлення підготовки професійних кадрів за рахунок державного бюджету, необхідність якісної модернізації системи професійних стандартів тощо.
Результатом роботи Конференції став документ, який, разом із загальним описом результатів діяльності конференції, надає декілька конкретних практичних кроків з метою їх реалізації.