Міжнародний проект привертає увагу до можливості повернення мігрантів в Україну та визнання їх кваліфікацій

12 лип. 2011

12 липня 2011 року відбулася зустріч представників всеукраїнських об’єднань обласних організацій роботодавців та місії проекту ЄС-МОП «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами».

Під час роботи місії її учасники обговорили роль об’єднань організацій роботодавців у реалізації майбутнього проекту, а також окремі аспекти його наповнення.

Зокрема, роботодавці визначили декілька пріоритетних сфер, в яких експертами МОП та ЄС будуть розроблятися так звані «професійні профілі» (які є фактично результатом функціонального аналізу професії) з метою їх співставлення із міжнародними аналогами та розроблення відповідних рекомендацій для України.

Окрему частину проекту буде також присвячено розробці рекомендацій щодо запровадження в Україні системи визнання набутих в результаті формальної чи неформальної освіти навичок та компетенцій, зокрема, трудових мігрантів.