Відбулось засідання ФСС від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

21 лип. 2011

20 липня під головуванням голови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, першого заступника Голови Ради Федерації роботодавців України Бориса Райкова відбулось засідання правління Фонду.

На ньому було прийнято рішення про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік та плану заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві. Також учасники погодили  пропозиції щодо змін розміру страхових тарифів на цей вид страхування у складі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Достатньо гостре обговорення відбулось при прийнятті рішення щодо пропозиції виконавчої дирекції Фонду стосовно розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині його перерозподілу за класами ризику виробництва. У зв’язку із введенням в дію з 1 січня 2012 року нового Класифікатора видів економічної діяльності (відповідно до наказу Держспоживстандарту “Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010 р. № 457), запропоновано новий принцип обрахування розмірів страхових тарифів на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Він ґрунтується на «економічно обґрунтованому підході», тобто тариф розраховується виходячи з розмірів споживання галуззю коштів Фонду. Таким чином, чим більше представники тієї чи іншої галузі потребують коштів Фонду на виплати по страховим випадкам – тим більше мають сплачувати підприємства цієї галузі страхових внесків.

На сьогодні діє принцип формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі. Галузі, яким запропоновано збільшити тариф більше ніж вдвічі, наповнюють Державний бюджет та надають можливість підприємствам інших галузей повноцінно розвиватися, забезпечуючи їх відносно дешевими енергоносіями та іншими ресурсами. Запропонованим варіантом, коли певна галузь буде переведена на так званий «госпрозрахунок», нівелюється необхідність Фонду у тому виді, який існує зараз. Підприємства кожної окремої галузі зможуть страхуватися в комерційній страховій компанії самостійно та навіть розраховувати на більш низький розмір страхового тарифу. Але зміст саме державного соціального страхування, яке з 2001 року впроваджується в нашій країні, полягає саме у підтримці важливих для держави галузей економіки (якими є сільське господарство, важке машинобудування, суднобудівництво, металообробка, вугільна промисловість тощо) на принципах солідарності.

Щодо рішення про внесення змін до бюджету Фонду на 2011 рік, то воно врахувало прибуток, який має одержати Фонд до кінця року від розміщення тимчасово вільних коштів (у т.ч. резерву коштів) на депозитних рахунках та збільшення за рахунок цього видатків на судові витрати та виконавчі збори.