Подальше підвищення мінімальної заробітної плати без реформування системи оплати праці є неперспективним

4 серп. 2011

Обговорення виявило «різність логік побудови мінімальної зарплати».  

На думку першого заступника Голови СПО роботодавців О. Мірошниченка, «прив’язка» рівня мінімальної зарплати до прожиткового мінімуму і тарифу першого розряду себе «вичерпала». «Мінімальна заробітна плата – це регулятор зайнятості, прожитковий мінімум – це регулятор боротьби з бідністю. Профспілки відштовхуються від прожиткового мінімуму. Перший спільний крок у цьому напрямку ми спробували зробити, дякую профспілкам за розуміння,  під час підписання Генеральної угоди на 2010-2012 роки. Тоді ми визначили, що рівень оплати праці за некваліфіковану працю не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум з нарахуванням податку на доходи громадян. Однак законодавчо це не унормовано і звідси сьогоднішні проблеми. Нам треба серйозно подумати як реформувати систему оплати праці взагалі». Олексій Мірошниченко також вважає, що настав час  розмежування між базовими гарантіями у бюджетній сфері й у виробничій.

З цим  погодився заступник Голови Федерації профспілок С. Кондрюк, але зауважив: «Однак, неправомірно, коли базовий тариф Єдиної тарифної сітки нижче, навіть, за величину штучно визначеного прожиткового мінімуму».

Переговори тривають.