Соціальні партнери України та ЄС проводять традиційну щорічну зустріч в Києві

27 вер. 2011

26 – 27 вересня 2011 року у Києві проходить Спільний семінар Європейського соціально-економічного комітету та Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань відносин між ЄС та Україною.

Ця зустріч є четвертою і, можливо, найбільш важливою, оскільки відбувається напередодні чергового саміту Україна – ЄС, на якому може бути підписано Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Серед питань, що обговорювалися на семінарі – прогрес у переговорах щодо укладення Угоди про Асоціацію Україна – ЄС, залучення інститутів громадянського суспільства до Східного партнерства та процесу внутрішніх реформ в Україні, прогрес укладення Угод про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, роль громадянського суспільства у процесі укладення торгівельних угод.

Окрему частину семінару присвячено стану сектору сільського господарства в Україні та прогресу конвергенції з політикою ЄС.

Відкриваючи семінар, Президент Конфедерації роботодавців України Олег Шевчук у своїй промові наголосив, що, незважаючи на задекларований Європейський вектор розвитку України, процес укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС невиправдано затягнувся. Роблячи акцент на економічній складовій цього процесу, Олег Шевчук зазначив, що «слід розуміти, що встановлення зони вільної торгівлі з ЄС - це не тільки стимул розвитку української економіки, але і певна небезпека загострення жорсткої конкуренції. Насамперед для українського товаровиробника, як на українських, так і європейських ринках».

Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко у своїй промові, присвяченій питанню залучення Громадянського суспільства до Східного партнерства та процесу внутрішніх реформ в Україні, основну увагу приділив питанню активізації та ефективного використання механізмів та інструментів соціального діалогу.

Зокрема, у своєму виступі О. Мірошниченко торкнувся викликів, що стоять перед громадянським суспільством України, серед яких залучення професійних громадських об’єднань до системного діалогу із владою та соціальними партнерами на площадці Національної тристоронньої соціально-економічної ради, перегляд закону «Про об’єднання громадян», прийнятого ще у 1992 році, розробка принципово нового закону, що регулюватиме сфери ведення колективних переговорів, процедуру їх укладення та виконання, впровадження електронних технологій у процеси розробки проектів рішень, консультацій із громадськістю, професійними бізнес-асоціаціями її залучення до діалогу із владою, введення курсу соціального діалогу в освітніх закладах, починаючи зі школи.

Директор департаменту з питань розвитку трудового потенціалу Конфедерації Родіон Колишко, говорячи про залучення організацій роботодавців до діалогу з владою щодо укладення Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС зазначив, що в Україні відсутній механізм системного залучення бізнес-асоціацій до консультацій із владою, зокрема, із визначення  зовнішньоекономічних пріоритетів.

В цілому слід відзначити конструктивну атмосферу зустрічі. Сподіваємося, що з підписанням Угоди про асоціацію та Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС громадянське суспільство України та ЄС буде краще організованим та бритиме більш активну професійну участь у моніторингу виконання положень Угоди.