Питання прогресу у сфері розробки національних кваліфікаційних рамок були обговорені на міжнародній конференції в Брюсселі

10 жовт. 2011

Конференція «Рамки кваліфікацій: від концепції до впровадження» була націлена на своєрідне підведення   підсумків діяльності по розробці рамок кваліфікацій з 2009 року (з часу проведення ETF попередньої конференції, пов'язаної з процесами розробки і впровадження рамок).

Серед основних акцентів, що звучали на конференції, можна назвати наступні:
  • необхідність співставлення кількості фахівців, що готуються, і реальної потреби в них; 

  • актуалізованість освіти (відносно потреб ринку праці); 

  • прогнозування потреб ринку праці, включаючи географічні аспекти підготовки і розміщення трудових ресурсів.

У цілому слід зазначити, що дана конференція була більше орієнтована на практичні аспекти функціонування рамок кваліфікацій. Зокрема, особливу роль приділяли створенню і функціонуванню галузевих радих з підготовки кваліфікацій і їх оцінки. Як наголошувалося під час конференції, створення і ефективна робота галузевих рад є однією з основних умов функціонування всієї системи кваліфікацій. Також необхідно відзначити активну роль роботодавців у цьому процесі.

Особлива увага під час конференції була приділена презентації Платформи кваліфікацій як інтернет-ресурсу, що є: а) базою даних, б) засобом обміну досвідом, в) форумом, г) іншими комунікативним інструментами (блог і ін.).

Також необхідно згадати про плани основних міжнародних організацій, що беруть участь в сприянню розвитку рамок кваліфікацій.

Так, ЮНЕСКО в найближчій перспективі (2012 – 2013 роки) планує скликати міжнародні конференції з проблематики TVET. Також ЮНЕСКО сприятиме функціонуванню національних і регіональних рамок кваліфікацій.

Датське президентство планує в першому півріччі 2012 р. провести низку заходів, направлених на формування стійких зв'язків між системою освіти, тренінгів і ринком праці. Серед конкретних заходів, слід зазначити проведення 24-25.04.2012 р. Конференції з розвитку Копенгагенського процесу.

Серед пріоритетів Європейської комісії, слід зазначити акценти на формуванні стійких зв'язків між мобільністю, розвитком інструментів зайнятості й освіти протягом всього життя; сприяння формуванню національних і регіональних кваліфікаційних рамок; реформування систем освіти і їх зв'язок з ринком праці.

Серед пріоритетів ETF на 2012 рік слід зазначити сприяння функціонуванню платформи кваліфікацій і завершення дослідження із впровадження рамок кваліфікацій в 10 країнах.