Продовжується проект ETF «Навчання протягом життя в Східній Європі»

20 жовт. 2011

17-19 жовтня, 2011 відбувся візит української делегації до Вірменії в рамках Регіонального проекту ETF «Навчання протягом життя в Східній Європі».

Даний проект реалізується ETF з особливим акцентом на дослідженні можливостей країн Східного партнерства (Вірменія, Грузія, Республіка Молдова і Україна), що беруть участь у сфері організації професійної освіти, що продовжується, на виробництві.

У рамках триденного візиту до Єревану і в один з регіонів Вірменії удалося зробити наступні спостереження.

Державна служба зайнятості Вірменії організує навчання і проводить перекваліфікацію, але лише для безробітних. У Вірменії основною організацією, що визначає політику в області освіти, є, перш за все, Міністерство освіти і науки Вірменії, але вплив на цю політику роблять і інші міністерства і відомства – кожне в рамках своєї професійної сфери -, а також Національний інститут освіти, асоціація «Освіта дорослих і навчання впродовж життя» й інші організації.

За підтримки ETF в країні реалізується програма технічної модернізації матеріальної бази профтехучилищ. Практично всі крупні організації Вірменії організують навчання своїх співробітників усередині організації, використовуючи власні ресурси або використовуючи аутсорсинг. У дрібних і середніх організаціях навчання проводиться зазвичай у вигляді неформальної або інформальної освіти, силами співробітників, зазвичай у формі спонтанного коучинга.

Резюмуючи, розвиток політики освіти протягом всього життя у Вірменії стикається з великою кількістю проблем, зокрема: недосконалість правового поля, слабкі зв'язки з роботодавцями, відсутність упевненості в кореляції між здобутою освітою і здобуттям роботи, недостатнє закріплення системи сертифікації і визнання результатів неформального і інформального навчання, недостатня кількість розроблених професійних стандартів нового покоління, брак кваліфікованих викладачів тощо.

У рамках вказаного проекту планується вивчити досвід ще двох країн – Грузії і Молдови. Після закінчення проекту СПО роботодавців сформулює пропозиції щодо програми навчання впродовж життя, і у тому числі на виробництві, для Кабінету Міністрів України.