Схвалено проект Національної рамки кваліфікацій

25 жовт. 2011

25 жовтня 2011 року Міжвідомча робоча група з питань розробки Національної рамки кваліфікацій схвалила текст НРК та вирішила звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією затвердити Національну рамку кваліфікацій відповідною постановою.

Проект НРК, що представляє собою набір дескрипторів (описувачів), що описують 10 кваліфікаційних рівнів. Вона розроблялася МОНмолодьспорту з листопада 2010 року за ініціативою Конфедерації роботодавців України та на виконання зобов’язань України, прийнятих у межах Болонського процесу.

За словами Першого заступника Голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, виконавчого Віце-президента Конфедерації роботодавців України О. Мірошниченка: «Важливість розробки і скорішої імплементації НРК є сьогодні беззаперечними. Це – світова тенденція, що характеризує якість освіти, ступінь її відповідності вимогам ринку праці і суспільного розвитку».

У свою чергу, роботодавці не розглядають прийняття НРК в якості кінцевого результату. Рамка – це інструмент, за допомогою якого необхідно:
  • подовжувати інституційне та нормативне оформлення НРК – прийняття закону «Про систему професійних кваліфікацій», введення понять «професійний стандарт», «галузева кваліфікаційна рамка», «галузева (міжгалузева) рада з питань розробки кваліфікацій», «кваліфікаційний центр» тощо;

  • ініціювати розроблення відповідних галузевих кваліфікаційних рамок та професійних стандартів, сформованих на компетенціях;

  • формувати галузеві (міжгалузеві) ради з питань розробки кваліфікацій .

Ці   та інші практичні кроки мають бути покладені в основу проекту Постанови КМУ.