Продовжується робота із реформування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів

26 жовт. 2011

26 жовтня 2011 року за ініціативи Мінекономрозвитку відбулося друге засідання робочої групи із опрацювання проекту закону України «Про особливості здійснення закупівель освітніх послуг з підготовки фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) за державним замовленням».

Відповідно до проекту закону, пропонується визначити особливості формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, враховуючи специфіку здійснення закупівлі відповідних послуг та суспільну значущість знань.

Гострим залишається питання участі роботодавців у процесі формування державного замовлення на підготовку професійних кадрів. Нагадаємо, що відповідно до чинного законодавства участь роботодавців, їх об’єднань у цьому процесі не передбачено, що, на думку фахівців Конфедерації роботодавців України, значно ускладнює ефективне наповнення ринку праці необхідними фахівцями з очікуваними кваліфікаціями та навикам, а також не сприяє зближенню сфери освіти і ринку праці.

Розробники проекту нормативного акту визнають необхідність залучення роботодавців та їх об’єднань до процесу формування державного замовлення на підготовку фахівців та його розміщення. Так, положення проекту передбачають залучення організацій роботодавців до складання середньострокового прогнозу у потребах фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів (післядипломна освіта) та уточнення його показників. Також існує необхідність залучення організацій роботодавців до розробки методики формування такого прогнозу.

Роботу над зазначеним законопроектом буде продовжено.