Олексій Мірошниченко про основні умови для розвитку і збереження трудового потенціалу

21 груд. 2011

Розвиток і збереження трудового потенціалу – надзвичайно складне і комплексне завдання. В Україні, на жаль,  цьому питанню приділяється недостатньо уваги, внаслідок чого спостерігається стійка тенденція до відтоку кваліфікованих кадрів і молоді. Серед причин експерти називають – демографічну ситуацію, несприятливий внутрішній ринок праці, складну економічну ситуацію, низький рівень життя.

Окремо також слід виділити агресивну імміграційну політику близьких і далеких сусідів. Чого тільки вартий той факт, що у черзі на отримання “green card” США стоїть більше 1 мільйона українців.

Про участь центральних та регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у формуванні трудового потенціалу держави та професійній підготовці кваліфікованих робітників для сучасної економіки України говорили сьогодні на слуханнях Комітету ВРУ з питань науки і освіти, участь в яких взяв і заступник Голови Ради Федерації роботодавців України, Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Під час свого виступу Олексій Мірошниченко сконцентрував увагу на трьох головних, на думку роботодавців, аспектах розвитку трудового потенціалу. Серед аспектів – підвищення якості професійно-технічної та вищої освіти, підвищення привабливості робітничих і інженерних спеціальностей, забезпечення повної продуктивної зайнятості і розвиток кваліфікацій.

“Необхідно підвищувати якість навчання в навчальних закладах, змінити ставлення суспільства до робітничих і інженерно-технічних професій. Не менш важливо забезпечити мобільність трудових ресурсів. Адже в Україні людина шукає роботу біля свого дому через брак сучасного та недорогого житла, в той час як у більшості краї ЄС навпаки – спочатку шукається робота, потім – житло і це не є проблемою”, – наголосив під час свого виступу Олексій Мірошниченко.

Говорячи про забезпечення повної продуктивної зайнятості заступник голови Ради ФРУ акцентував на тому, що суттєве підвищення чисельності зайнятого населення може статися завдяки політиці забезпечення соціальної адаптації дорослого населення, в тому числі за рахунок інструментів ринку праці.

“Недостатня увага до проблем соціальної адаптації дорослого населення, підвищення пенсійного віку внаслідок пенсійної реформи може призвести до таких негативних наслідків, як збільшення безробітних у віковій категорії «45+», посилення навантаження на фонд оплати праці, стагнації ринку праці через нестачу нових робочих місць. Цю проблему неможливо розглядати у відриві від політики створення робочих місць і надання першого робочого місця молоді. Треба уникнути конфлікту поколінь у боротьбі за робочі місця. Окреме місце в цьому процесі має знайти відновлення таких інститутів як наставництво, виробнича практика та дуальна система підготовки фахівців та робітників”, – зауважив Олексій Мірошниченко.

Серед основних проблем розвитку трудового потенціалу в Україні він також виділив застарілість кваліфікацій, їх невідповідність сучасним вимогам роботодавця і ринку праці, відсутність базових сучасних понять і інституцій, що характеризують розвинуту систему кваліфікацій в країні.