Спільні зусилля роботодавців і влади в сфері регулювання кваліфікацій реалізувалися у прийнятті законопроекту «Про систему професійних кваліфікацій»

21 груд. 2011

Для управління системою професійних кваліфікацій законопроектом передбачається утворення Національної комісії з питань регулювання професійних кваліфікацій, яка має скеровувати дію мережі основних структурних одиниць системи професійних кваліфікацій - галузевих (міжгалузевих) рад з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій та кваліфікаційних центрів.

Одне з центральних місць системи професійних кваліфікацій займає професійний стандарт, що має розроблятися відповідною галузевою (міжгалузевою) радою з розроблення професійних стандартів і стратегії розвитку професійних кваліфікацій. Даний професійний стандарт повинен базуватися на результатах функціонального аналізу відповідних професій та узгоджуватися із галузевою та Національною рамками кваліфікацій.

Законопроект, одним з авторів якого є Президент  Конфедерації Народний депутат Олег Шевчук, також передбачає можливості підтвердження набутих людиною незалежно від освітніх закладів кваліфікацій, що, на думку авторів законопроекту, сприятиме легалізації зайнятості, підвищенню мобільності трудових ресурсів на внутрішньому ринку праці, поверненню в України трудових мігрантів.