Програма розвитку ООН в Україні (ПРООН) презентувала Звіт «Людський розвиток і європейський вибір України»

26 черв. 2008

Представники Конфедерації роботодавців взяли участь у засіданні, на якому було презентовано Звіт «Людський розвиток і європейський вибір України». Автори Звіту проаналізували курс європейської інтеграції та його зв`язок з людським розвитком України.
 
Показово, що увагу авторів Звіту цього року привернули такі теми як людський розвиток та європейська інтеграція України. На думку учасників засідання, європейська інтеграція – це не суто пріоритет зовнішньої політики, але, перш за все, - це план дій задля проведення внутрішніх реформ та забезпечення подальшого людського розвитку.
 
Звіт пояснює, що концепція людського розвитку заснованого на інтересах людей, є дуже подібною до процесу європейської інтеграції, стосовно виконання окремих вимог та запровадження окремих стандартів. Разом з тим, обидві концепції ведуть до покращення людського життя.
 
Як результат, Звіт доводить, що з точки зору економічного, соціального та інституціонального середовища, необхідного для заохочення довготривалого сталого людського розвитку, цілі цих двох концепцій повністю співпадають.
 
В той час як ефективна реалізація країною політики європейської інтеграції значно сприяє досягненню більш високих стандартів життя та створенню безпечнішого середовища для людського розвитку.
 
Варто зазначити, що в громадських опитуваннях, результати яких наводяться в Звіті, усі українські респонденти демонструють надання чіткої переваги європейським цінностям та європейським механізмам соціальної організації. Разом з тим, розуміння європейських цінностей, складних механізмів та функцій ЄС, а також переваг і втрат, пов’язаних з процесами європейської інтеграції, все ще досить обмежене в українському суспільстві.
 
У більшості випадків ЄС розглядається з політичної точки зору, у той час як його природа, як складного економічного та соціального механізму, часто нехтується та недооцінюється. Те саме стосується необхідності поліпшення рівня поінформованості громадськості щодо можливих викликів для України в майбутньому. Маючи краще розуміння цих понять допоможе кожному громадянину приймати активнішу участь у спостереженні за втіленням євроінтеграційної політики держави.
 
Звіт наголошує на необхідності надання підтримки більш глибокої економічної інтеграції та запровадження регуляторних норм та правил ЄС в рамках існуючої програми Європейської політики добросусідства.
 
У Звіті зазначається, що для того, щоб покращити умови життя та поліпшити показники індексу розвитку людського потенціалу, послуги з охорони здоров’я, доступ до освіти та комунальні послуги мають бути суттєво покращені. Автори Звіту закликають до повної реалізації адміністративної реформи та децентралізації влади від центру до областей та районів, а також до створення сильних структур органів самоврядування, що, в свою чергу, дозволить краще забезпечення надання послуг та більш справедливий розподіл надбань економічного розвитку.
 
За інформацією офіційного сайту Програми розвитку ООН в Україні