..

 

Конфедерація роботодавців проти безконтрольного використання ваучерів на навчання осіб після 45 років

11 трав. 2017

Конфедерація роботодавців України в черговий раз звертає увагу на питання видачі так званих «ваучерів на навчання» для осіб після  45 років.
Постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2013 р. № 207 "Про затвердження Порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці"  відповідно до частини третьої статті 30 Закону України "Про зайнятість населення" було затверджено "Порядок видачі ваучерів для підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці", який визначив механізм видачі особам ваучерів для підтримання їх конкурентоспроможності на ринку праці (далі - ваучери). Постановами КМУ № 342 від 13.08.2014 та № 779 від 30.09.2015 до Порядку був внесений  ще  ряд доповнень.  Таким чином, особа після 45 років має право на перепідготовку, підготовку на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, спеціалізацію, підвищення кваліфікації у навчальних закладах чи у роботодавця. 
  Даний підзаконний акт мав вирішувати важливе соціальне завдання, щодо надання можливості фахівцям старше 45 років пройти перепідготовку, підвищити свою кваліфікацію за  рахунок коштів фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття. Для цього бажаючим змінити професію видається спеціальний ваучер на навчання вартістю, яка встановлюється в межах вартості навчання і не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму, а саме 11 470 грн., для працездатних осіб, визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу. У разі коли вартість навчання в навчальному закладі перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання. У   ваучері вказується сума, яку держава виділяє на перепідготовку спеціаліста (на руки гроші нікому не дають, всі розрахунки здійснює служба зайнятості). 
Обласні державні адміністрації повинні забезпечити подання щороку до 1 листопада, в разі потреби, Міністерству соціальної політики пропозиції щодо внесення змін до затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, а Міністерство освіти і науки - формування, розміщення на власному веб-сайті та постійне оновлення переліку навчальних закладів, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, відповідно до затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, та інформування про це щокварталу до 10 числа наступного місяця Державного центру зайнятості. 
В державі вже мав розпочатись просто економічний злет, завдяки новій програмі «45+»,  працевлаштуванню  перепідготовлених спеціалістів з відкриттям нових робочих місць, але ж...
  З моменту прийняття закону України «Про зайнятість населення» держава не розробила  жодного механізму щодо контролю ефективності використання таких ваучерів. Так, Міністерство економічного розвитку і торгівлі повинно забезпечувати подання щороку до 1 листопада Міністерству соціальної політики середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці для перегляду затвердженого Міністерством соціальної політики переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер з метою підготовки у разі необхідності відповідних змін до нього. 
              Тобто на сайтах відповідних міністерств і відомств у визначений час повинна була з’являтись інформація щодо потреби у фахівцях відповідної професії. Міністерство освіти та науки за допомогою аналізу ринку праці та інформації з вищого навчального закладу (ВНЗ), щодо кількості випускників, а також можливостей ВНЗ у підготовці фахівців відповідних професій, подавати замовлення на видачу ваучерів у центрах зайнятості в областях де виникала така потреба. Така аналітична інформація на сайтах міністерств і відомств, та на сайтах ВНЗ відсутня. Детального аналізу щодо потреби підприємств в працівниках визначених категорій не має. Потреба в фахівцях тієї або іншої професії не вивчена. 
Статистичні дані по кількості виданих ваучерів практично відсутні (перші дані були приведені тільки в 2013 році, так по всій Україні було надано 400 ваучерів, потім цифри почали зростати до тисяч).  За 5 років не доведено, наскільки використання ваучерів та отримані в результаті їх використання знання допомогли людині старше 45 років, забезпечити чи підвищити свою затребуваність на ринку праці. 
В Конфедерації роботодавців занепокоєні питаннями:
 – хто отримує зиск від надання освітніх ваучерів та яка користь громадянам та  державі від такої освіти? 
- скільки було видано ваучерів, відповідно кількості працевлаштованих, які діють механізми контролю? 
Конфедерація наполягає, щоб Міністерство соціальної політики, як орган, уповноважений за реалізацію політики у сфері зайнятості, терміново ініціював робочу групу з напрацювання змін до нормативної бази, направлених на підвищення контролю за ефективністю використання ваучерів як засобів підвищення та підтримання конкурентоспроможності осіб на ринку праці після 45 років.