..

 

Роботодавців «вичавлюють» з процесу забезпечення якості вищої освіти

24 трав. 2017

Сьогодні комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти розглядався проект закону України «Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти» (реєстрац. № 6393 від 18.04.2017р.). http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61652

Однією з основних складових, що пропонуються до обговорення та схвалення, є переформатування складу Національного агентства з питань забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) та видалення квотного принципу його формування, який сьогодні закріплений Законом України «Про вищу освіту». Зокрема, чинним законодавством передбачено чіткий розподіл так званих квот. Серед яких:

  • -        два члени делегуються Національною академією наук України та по одному - від кожної національної галузевої академії наук;
  • -        тринадцять членів обираються з’їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, у тому числі дев’ять членів - від державних вищих навчальних закладів, один член - від комунальних вищих навчальних закладів, три члени - від приватних вищих навчальних закладів;
  • -        три члени обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;
  • -        два члени обираються з’їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа, осіб, які здобувають вищу освіту.

            Як можна побачити, для різних категорій членів НАЗЯВО передбачено різні механізми їх направлення, при цьому суб’єкти делегування практично не обмежені у праві самостійно визначати вимоги до своїх представників у складі НАЗЯВО.

Як відомо, НАЗЯВО сьогодні повноцінно не функціонує і не виконує передбачених законодавством повноважень. Конфедерація роботодавців  України висловлює великі сумніви, що повноцінній роботі НАЗЯВО заважає саме квотний принцип його формування, проти якого так впевнено виступає група депутатів, до складу якої входять і, зокрема, ті депутати, що близько знають діяльність об’єднань організацій роботодавців в цій сфері.

Роботодавці України виступають проти механічного виключення своїх представників  зі складу органу, що безпосередньо впливає на зміст навчальних програм вищої освіти та якість працівників, що виходять на ринок праці. Що цікаво, що серед співавторів законопроекту є А. Вадатурський, В. Галасюк, які доволі близько знайомі з діяльністю об’єднань організацій роботодавців в сфері освіти і покращання її якості. Логіка виникнення такого законопроекту доволі зрозуміла.

            «Ми системно, протягом багатьох років, працювали над створенням механізмів, які б дозволяли об’єднанням організацій роботодавців брати участь у зміні кваліфікаційних вимог до випускників навчальних закладів, відпрацьовуючи проекти стандартів вищої освіти. Ми закликаємо шановних акторів законопроекту, інших небайдужих народних депутатів до зміни механізму формування НАЗЯВО з метою недопущення виключення  роботодавців з його складу!», -  заявляють у Конфедерації роботодавців України.