Відбулось чергове засідання Всеукраїнської спостережної ради з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці

11 черв. 2010

10 червня ц.р. напередодні Всесвітнього дня боротьби за ліквідацію дитячої праці відбулось чергове засідання Всеукраїнської спостережної ради з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці.

За результатами перевірок щодо використання праці неповнолітніх на 307 підприємствах виявлено 682 неповнолітніх особи, з них від 14-15 років – 69, від 15-16 років – 67, 16-ти років – 458, до 14 років – 38 дітей.

Відповідно до цілей МОП, проголошених у 2006 році, поставлено за мету покінчити із використанням дитячої праці до 2016 року. Цьому, зокрема, сприяє Закон України від 05.03.2009, № 1065-VI "Про Загальнодержавну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року". Мінсім`ї, молоді та спорту наразі розробляється план дій з реалізації цієї програми. На сьогодні наявна проблема відсутності даних щодо використання дитячої праці, і це зумовлено, передусім, наявністю такого ганебного явища в неформальних секторах економіки, до яких відсутній доступ як інспекторів праці, так і органів статистики. Інформація щодо працюючих дітей сьогодні збирається за результатами обстеження окремих домогосподарств та за результатами проведення вибіркових перевірок органами Держнаглядпраці з виявлення праці дітей. Але це не відображає в повній мірі ситуацію працюючих на ринку праці дітей.

Членів Ради також було поінформовано про Глобальний звіт МОП «Посилення боротьби проти використання дитячої праці»  та дорожню карту із ліквідації найгірших форм дитячої праці, прийняту на Гаазькій Всесвітній Конференції із дитячої праці 11 травня 2010 року.

У Дорожній карті діяльність соціальних партнерів в цій сфері відображена наступними пріоритетним заходами :

-          Запровадження термінових та ефективних заходів, в межах власної компетенції, до заборони та ліквідації найгірших форм дитячої праці, в тому числі шляхом розробки політик та програм з протидії дитячій праці.

-          Пропагування ліквідації дитячої праці у співпраці з іншими організаціями громадянського суспільства.

-          Пропагування розвитку освітніх та навчальних програм та розширення доступу до безкоштовної, обов’язкової, якісної освіти для дітей до досягнення мінімального віку працевлаштування.

-          Покращення доступу (для організацій працівників) до секторів економки, в яких найбільше використовується дитяча праця. Здійснення ініціатив у таких секторах економіки з протидії дитячій праці.

-          Забезпечення розробки ефективних систем протидії дитячій праці у ланцюгах постачання, визнаючи важливу роль соціального діалогу у розробці та запровадженні таких систем. Оприлюднення, пропагування та використання корисного досвіду успішного запровадження ініціатив із протидії дитячій праці, за допомогою урядів та міжнародних організацій.