Саморегулювання як альтернатива державному регулюванню в Україні

16 черв. 2010

15 червня 2010 р. Головним управлянням державної служби в Україні було організовано круглий стіл на тему «Самоврядні професійні організації як можливий елемент системи державного управління». Від Конфедерації роботодавців України участь в заході взяв Віце-президент Віктор Пантелеєнко.
 
Метою заходу було обговорення можливості залучення самоврядних (саморегулюючих) організацій (далі – СРО) до системи надання державних послуг у рамках обговорення Державної цільової програми реформування державного управління та державної служби на 2011-2015 рр., переваги та ризики.
 
Учасники круглого столу продемонстрували надзвичайну зацікавленість ідеєю формування повноцінної системи СРО  в Україні як інструменту дерегуляції підприємництва в Україні, більш ефективного захисту прав споживачів, зменшення витрат нагляду та контролю за професійною та підприємницькою діяльністю з боку державних органів влади, закріплення практики добросовісного ведення підприємницької діяльності. 

Серед проблем, які мають бути вирішені на першому етапі створення системи СРО, основною є відсутність чітко встановлених загальних принципів та визначень, за якими мають створюватись СРО, що, свою чергу, призводить до неоднозначного трактування поняття СРО, їх функцій та ролі в суспільстві. Державі необхідно найближчим часом підготувати концепцію створення та дії СРО в Україні, закласти засади та умови делегування деяких державних повноважень, при цьому чітко окреслити вимоги, стандарти та відповідальність, які мають бути обов’язковими для СРО, що мають намір стати повноцінними гравцями в сфері регулювання професійного ринку.