..

 

Роботодавці внесли свої пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель»

9 бер. 2011

Керівництво Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, розглянувши проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель” (реєстр. № 7532 від 12.01.2011р.), звернулось з листом до Голови Комітету з питань соціальної політики та праці ВР України Василя Хари.

Так, у зверненні йдеться про те, що Закон України „Про здійснення державних закупівель”, що набув чинності 31 липня 2010 року, розширив прозорість сфери державних закупівель, покращив доступ до інформації, але закладена у ньому система державних закупівель, перш за все, державними підприємствами, за декілька місяців продемонструвала свою недієздатність і неадекватність основним принципам функціонування економіки як такої. Як приклад, на деяких державних підприємствах, які на рік закуповують до 20 тисяч найменувань товарів і послуг, комітети з конкурсних торгів, створені  відповідно до вимог цього закону, не можуть впоратися з таким обсягом закупівель, що, в підсумку, серйозно перешкоджає виробничим процесам.

До того ж розробники законопроекту не врахували обставин роботи, за яких практично неможливо заздалегідь, спланувати усі закупівлі державними науково-виробничими підприємствами, які діють на передбачених ст.74 Господарського кодексу України принципах підприємництва, і, крім виготовлення серійної продукції, здійснюють прикладну наукову діяльність та створюють конкурентоспроможну техніку. Адже, для проведення процедури державних закупівель від подання оголошення на проведення процедури відкритих торгів до укладення договору на закупівлю необхідно щонайменше 50 днів, а у деяких випадках і 130.

Крім того, на відміну від підприємств недержавної власності, які мають реальні можливості  оперативно закуповувати сировину у кількостях та у терміни, що відповідають їх потребам, державні підприємства не можуть оперативно розпоряджатися своїми оборотними ресурсами, матеріально-технічним забезпеченням, що призводить до їх неконкурентоспроможності, а це, в свою чергу, є наслідком втрати ринків збуту,  банкрутства та наступної ліквідації.

Таким чином, закон містить вимоги, які призводять до виникнення сотень абсурдних та небезпечних для нормального функціонування вітчизняної економіки випадків.

У листі також йдеться про підтримку роботодавцями законопроекту № 7532, особливо в частинах:

- вилучення коштів підприємств та їх об’єднань з визначення коштів державного бюджету, для яких застосовуються тендерні процедури (проект пункту 4 статті 1 Закону України „Про здійснення державних закупівель);
- вилучення підприємств та їх об’єднань з переліку розпорядників державних коштів (проект пункту 27 статті 1 Закону України „Про здійснення державних закупівель);

- визначення замовниками розпорядників державних коштів, юридичних осіб, що є монополістами, юридичні особи (їх об’єднання), які задовольняють державні, комунальні та інші суспільні потреби, не пов’язані з промисловим виробництвом або господарською комерційною діяльністю за хоча б з однією з умов, наведених у проекті пункту 10 статті 1 Закону України „Про здійснення державних закупівель”.

Разом з тим,  СПО роботодавців виступає проти внесення цим законопроектом змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, оскільки санкції, що визначені в чинній статті 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на думку роботодавців, є надто суворими і виглядають неадекватними ступеню суспільної шкідливості відповідного адміністративного порушення. Тим більше, неприйнятною є пропозиція їх збільшити.

Крім того, визнаючи, що навчання сьогодні є певним бізнесом, всі члени тендерного комітету мають знати процедури і проходити відповідне навчання. Тому звуження кількості осіб у новій редакції статті 11 Закону, що пройшли навчання з питань організації та здійснення закупівель, є недоцільним.

У новій редакції статті 13 Закону викладається процедура здійснення державних закупівель за рамковими угодами, але предмет рамкової угоди та критерії згоди замовника укладати договір з одним учасником не визначені, що сприяє корупційним проявам у цій сфері.

Роботодавці також вважають, що  з метою забезпечення ефективності процедур державних закупівель, закупівлі за рамковими угодами мають регламентуватись Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Керівництво СПО роботодавців також звернулося із проханням до Василя Хари посприяти прискоренню прийняття даного законопроекту, а також  запросити до участі у відповідному засіданні Комітетуз питань соціальної політики та праці Верховної Ради України представників від СПО роботодавців.