..

 

Роботодавці: «Питання повноважень інспекції праці мають бути вирішені у форматі тристороннього соціального діалогу»

15 бер. 2017

Надання необмежених повноважень при здійсненні перевірок Державної інспекції України з питань праці є свідченням порушення балансу прав та обов’язків роботодавців, а також відвертим порушенням засад тристороннього соціального діалогу між державою, представниками роботодавців та профспілками.
Конфедерація роботодавців наполягає на негайному накладенні мораторію на відповідний проект постанови Кабінету міністрів «Деякі питання реалізації статей 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Разом з тим, ініціює широке громадське та професійне обговорення цих питань у чіткій відповідності до базових принципів соціального діалогу. 
На сьогодні є абсолютно неприйнятним ситуація, коли державним та місцевим органам влади передаються додаткові повноваження безперешкодно, без попереднього повідомлення проходити до будь-яких виробничих, службових, адміністративних приміщень юридичних осіб та фізичних осіб, які використовують найману працю.
Відповідні проекти регуляторних актів (підготовані Кабінетом міністрів) не відповідають вимогам Закону України від 05.04.2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (зокрема, ч. 3 ст. 4, ч. 3 ст. 6, ч. 2 ст. 8, ст. 10), Конвенції 1947 року «Про інспекцію праці» № 81 та Конвенції 1969 року «Про інспекцію праці в сільському господарстві» № 129, порушують баланс прав та обов’язків суб’єктів господарювання та контролюючих органів.
Посилання, що містяться у проекті Постанови на Конвенцію Міжнародної організації праці 1947 року № 81 про інспекцію праці у промисловості й торгівлі та Конвенцію Міжнародної організації праці №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві є некоректними, оскільки зазначені конвенції стосуються виключно системи інспекції праці на промислових і торговельних підприємствах та у сільському господарстві.
Проект Постанови, яким встановлюється порядок проведення перевірок уповноваженими особами державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, суперечить Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», дія якого відповідно до частини 4 статті 2 цього Закону поширюється на відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.  Крім зазначеного, у проекті Постанови відсутні вимоги, передбачені частиною 5 статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», яких мають дотримуватися органи, уповноважені здійснювати державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.
Відповідно до норми статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, тому проект Постанови має у повному обсязі відповідати зазначеним Законам.
На переконання Конфедерації роботодавців України введення в дію зазначених постанов Кабінету міністрів спричинить незворотні негативні процеси у бізнес-середовищі, посилить корупційні ризики та суттєво погіршить загальну атмосферу свободи ведення бізнесу в Україні. Саме про це говорять потенційні інвестори, розглядаючи можливість інвестування в Україну.