Національна тристороння соціально-економічна рада

Національна тристороння соціально-економічна рада (далі – Національна рада) є консультативно-дорадчим органом, який відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні» утворюється з представників Кабінету Міністрів України, всеукраїнських професійних спілок та їх об'єднань, всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців (далі – сторони соціального діалогу).

Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Положенням про її діяльність.

Національна рада здійснює свою діяльність на засадах рівноправності та паритетності сторін соціального діалогу; відкритості, добровільності та конструктивності соціального діалогу; пріоритетності узгоджувальних процедур та компромісних рішень; обов'язковості додержання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

Основними завданнями Національної ради є:

  • сприяння узгодженню позицій сторін соціального діалогу щодо шляхів подальшого розвитку соціально-економічних і трудових відносин, укладанню угод з питань регулювання таких відносин;
  • розроблення та внесення Президентові України пропозицій з питань формування та реалізації державної соціально-економічної політики.

Контактна адреса:
м. Київ, бул. Лесі Українки 26, оф.331
тел: +380 44 284 5370
факс: +380 44 284 8668
web-site: www.ntser.gov.ua

Для ведення соціального діалогу на територіальному рівні з рівного числа представників сторін соціального діалогу відповідного рівня у порядку, визначеному статтею 17 Закону України «Про соціальний діалог в Україні», утворюються територіальні тристоронні соціально-економічні ради. За ініціативою сторін можуть утворюватися галузеві (міжгалузеві) тристоронні або двосторонні соціально-економічні ради та інші тристоронні органи соціального діалогу (комітети, комісії тощо).


Соціальний діалог