Про Конфедерацію

Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Конфедерація роботодавців України» утворено 20 липня 2006 року відповідно до Закону України «Про організації роботодавців» з метою представництва і захисту інтересів роботодавців, організацій роботодавців та їх об`єднань у економічних та соціально-трудових відносинах, захисту їх законних прав та інтересів та розвитку соціального діалогу в Україні.

Міністерство юстиції України зареєструвало Конфедерацію роботодавців України 19 вересня 2006 року та видало Свідоцтво про державну реєстрацію №2527.

Конфедерація роботодавців України є неприбутковою громадською організацією, яка об'єднує галузеві всеукраїнські  об`єднання обласних організацій роботодавців, на підприємствах-членах яких працюють понад 989 тис. осіб (Свідоцтво Національної служби посередництва і примирення № 015/21-00-Н від 02.11.2021р.). З метою представництва інтересів своїх членів, Конфедерація є учасником соціального діалогу на національному рівні і представляє інтереси членських організацій у відносинах із Урядом та професійними спілками.

Конфедерація заснована на принципах законності, аполітичності, добровільності вступу та свободи виходу, рівноправності членів, незалежності, гласності та відповідальності за виконання прийнятих на себе зобов'язань.

Конфедерація є активним членом регіонального і міжнародного руху роботодавців, має конструктивні відносини з Міжнародною організацією роботодавців, BUSINESSEUROPE, Європейським економічно-соціальним комітетом (EESC), організаціями роботодавців в багатьох країнах.