Спільний представницький орган

СПО це вищий представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, створений з метою представництва та захисту інтересів роботодавців, їх об’єднань на національному рівні в економічних, соціально-трудових та інших відносинах, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, координації та консолідації спільних дій для досягнення позитивних результатів їхньої діяльності та посилення їх впливу на процеси формування соціально-економічної політики, вдосконалення соціально-трудових відносин та розвитку соціального діалогу в Україні.

СПО роботодавців був створений 15 грудня 2011 року шляхом укладання угоди між Конфедерацією роботодавців України та Федерацією роботодавців України (всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців, які на момент її укладання отримали репрезентативність на національному рівні).