Історія

За час незалежності України відбулися корінні зміни у формі власності багатьох підприємств, значно зросла кількість найманих працівників, зайнятих у приватній сфері. Сформувався прошарок роботодавців, націлених на довгострокову перспективу, створення сприятливих умов для виробництва вітчизняної продукції, зростання конкурентоспроможності підприємств, соціальної відповідальності бізнесу перед робітниками та суспільством.

Виникла необхідність встановлення єдиних для всіх правил гри, які б дозволили вирішувати проблемні питання окремих галузей промисловості та української економіки взагалі.

Поєднання зусиль власників і делегування об`єднанням роботодавців певної частини своїх повноважень у соціально-трудовій сфері дозволяє їм репрезентувати свої інтереси на державному рівні, вирішувати загальні проблеми, адекватно відповідати на соціальні запити держави та очікування громадян.

Задля забезпечення повноцінної участі роботодавців країни у процесі побудови гармонійних стосунків українського бізнесу із владою та працівниками, власники найбільших фінансово-промислових груп України, де працюють понад 300 тисяч найманих працівників, вирішили заснувати Конфедерацію роботодавців України.

Етапи заснування Конфедерації роботодавців України

16 лютого 2006 року представники ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент», Консорціуму «Індустріальна група», ТОВ «Смарт-груп», ТОВ «Мідленд Кепітал Менеджмент» і «Текстиль контакт» підписали Меморандум про необхідність створення Конфедерації роботодавців України як міжгалузевої організації, яка представлятиме інтереси всеукраїнських галузевих організацій роботодавців.

Був створений Організаційний комітет, який проводив роботу по створенню Всеукраїнських галузевих організацій роботодавців і об'єднанню їх в Конфедерацію роботодавців України.

19 квітня 2006 року до складу Організаційного комітету було прийнято ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».

18 травня 2006 року Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців у сфері будівництва, проектування і архітектури увійшло до складу Оргкомітету по створенню Конфедерації роботодавців України.

20 липня 2006 року на установчому з`їзді була заснована Конфедерація роботодавців України відповідно до Закону України «Про організації роботодавців».

19 вересня 2006 року Міністерством юстиції України видано Свідоцтво №2527 про державну реєстрацію Конфедерації роботодавців України.


Про Конфедерацію