EPIC

Міжнародна коаліція щодо рівної оплати праці (TheEqualPayInternationalCoalition, EPIC)– це міжнародна ініціатива, спрямованагуртування дій різних зацікавлених сторін, спрямованих на зменшення гендерного розриву в оплаті праці та забезпечення рівної оплати праці за працю рівноїцінності у всіх країнах та видах економічної діяльності. Під керівництвом МОП, ООН-жінки та ОЕСР Коаліція взаємодіє з урядами, роботодавцями, працівниками та їх організаціями, приватним сектором, громадянським суспільством та науковими колами для здійснення конкретних кроків для прискорення подолання гендерного розриву в оплаті праці та досягнення рівності в оплаті праці . EPIC сприяє досягненню Цілей Сталого Розвитку (ЦСР), зокрема, цілі 8.5,зосереджуючи увагу на рівній оплаті праці жінок та чоловіків за роботу однакової вартості.
Наші проєкти