Обсерваторія ринку праці

Обсерваторія ринку праці – інформаційно-аналітична система моніторингу та аналізу ринку праці.

В основу Обсерваторії покладено вже наявні ресурси інформаційно-аналітичної системи «Ринок праці», розробленої експертами Інституту професійних кваліфікацій у 2020р. Обсерваторія ринку праці включає у себе аналіз поточного стану національного та регіональних ринків праці, аналіз рівня заробітної плати, професійний, віковий та гендерний склад трудового потенціалу України та багато іншої інформації, агрегованої з офіційних джерел за допомоги big data аналізу та представлено за допомоги PowerBi.

Дані Обсерваторії ринку праці можуть бути використані державними, експертними та науковими установами, які досліджують стан ринку праці та кваліфікацій України.