Генеральна угода

Генеральна угода укладається між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об`єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями.

Генеральна угода фіксує домовленості між сторонами соціального партнерства, та регулює основні аспекти соціально-трудових відносин.

Повноваження сторін щодо розробки та підписання Генеральної угоди містяться у Законі України "Про колективні договори та угоди". У цьому ж законі визначено зміст Генеральної угоди:

  • гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості;
  • мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів всіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;
  • розмір прожиткового мінімуму, мінімальних нормативів;
  • соціальне страхування;
  • трудові відносини, режим роботи і відпочинку;
  • умови охорони праці і навколишнього природного середовища;
  • задоволення духовних потреб населення;
  • умови зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці.

Положення Генеральної угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін, які підписали угоду.

 

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні 2016-2017 рр.

Рекомендації сторонам галузевих, регіональних угод та колективних договорів щодо проведення колдоговірної кампанії 2011 року

Генеральна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки

Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб'єднаннями на 2008 – 2009 роки

Позиція Конфедерації роботодавців України щодо Генеральної угоди на 2008-2009 роки.

Лист Спільному представницькому органу профспілок щодо Генеральної угоди на 2008-2009 роки.