Потреби великого бізнесу у постійному професіональному зростанні працівників

7 черв. 2021

Олексій Мірошниченко, Виконавчий Віцепрезидент Конфедерації роботодавців України

Питанню постійного професіонального зростання працівників все більше приділяється увага.

Професійна орієнтація, престижність професійної освіти, освіта дорослих та державно-приватне партнерство в системі освіти – ось основні тези, що довелося озвучити на Всеукраїнському форуму «Україна 30. Освіта та наука».

Професійна орієнтація. Економіка України потребує значно більше кваліфікованих робітників чим фахівців з вищою освітою. В світі це співвідношення десь 60 на 40, чи 70 на 30 %. У нас чомусь у суспільстві склався стереотип, що треба будь яким чином отримати вищу освіту і цей «соціальний ліфт» зробить тебе заможнім і успішним. Але саме професійна орієнтація на інженерні, конструкторські, хімічні, біологічні аграрні, аерокосмічні професії і звичайно ІТ фахівці - це гарантія працевлаштування, гідної зарплати і кар’єрного зростання. А ліфти прямують як вверх, так і вниз, і як результат маємо кожного другого перукаря з вищою освітою…

Я часто вживаю вислів «соціальна драбина», яка передбачає цілеспрямоване кар’єрне зростання і передбачає навчання і ще раз навчання - і так протягом всього життя!

Якщо порахувати, то в середньому людина знаходиться 20-25 років у системі освіти, і 35-45 років на ринку праці. За деякими дослідженнями людина за цей час змінює професію чи кваліфікацію в середньому 7-10 разів. Знання, які вона отримала в школі та навчальному закладі, також за період її трудового життя застаріють як мінімум у таку ж кількість разів. А це значить, що ми вже сьогодні, а краще – вчора, маємо створити цілісну й доступну систему навчання впродовж життя і трудового життя зокрема. Така система має об’єднувати навчальні заклади від професійних коледжів до університетів. Всі бажаючі, як роботодавці, так і працівники повинні мати доступ до навчального контенту, створеного для задоволення різних освітніх і професійних потреб. Освітні послуги мають надаватися у зручний для дорослих людей спосіб, з урахуванням місця, досвіду, потреб та часу отримання освітніх послуг, при цьому самі навчальні програми мають будуватися на модульній основі, за допомоги юнітів з конкретно визначеними результатами навчання, обсягом знань та визначеного на їх опанування часу.

Кожне навчання повинно мати результат. У професійному житті такий результат зазвичай оформлюється за допомоги різного роду сертифікатів, свідоцтв, дипломів та ін. Якщо ми говоримо саме про професійні кваліфікації, то до них має застосовуватись два основних критерії –довіра з боку роботодавців та сумісність з Національною системою кваліфікацій, яка в свою чергу має створити можливості для розвитку та функціонування різних за обсягом та типом кваліфікацій як у сфері приватного, так і публічного секторів.

Говорячи про державно-приватне партнерство в системі освіти я переконаний, що все законодавство, як податкове, так і трудове повинно мотивувати і сприяти інвестиціям бізнесу як в освіту , так і людину, створювати можливості для їх інтеграції , особливо на тлі розвитку інноваційних технологій. Це включає і взаємне використання засобів виробництва, безоплатну передачу майна навчальним закладам, можливість орендувати, чи стати співвласником навчальних закладів. Також, це і розвиток дуальної освіти. Зараз з’явилися нові форми зайнятості, такі як дистанційна, надомна робота, що потребують від працівників опанування нових навичок, особливо таких як уміння вчитись, цифрова грамотність , ведення здорового образу життя, самостійного дотримання правил з охорони праці, управління часом і тп.

В цілому Форум залишив приємні враження. Приємно було виступати в компанії професіоналів. Впевнений, що нещодавно утворена Рада з розвиту професійної (професійно-технічної) згуртує тих, хто дійсно прагне зробити корисне для розвитку професійної освіти в Україні.
Теги: професійна освіта , навчання впродовж життя , Олексій Мірошниченко , Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців