Відбулась щорічна міжнародна конференція «Україна: діалог бізнесу та влади»

6 груд. 2007

В Києві, 5 грудня 2007 року, Інститут конкурентного суспільства за сприяння Систем Кепітал менеджмент та Проекту сприяння торгівлі та інвестиціям USAD/TIBA провели V міжнародну конференцію «Україна: діалог бізнесу та влади».

Учасники конференції обговорили ступінь відкритості та ефективності діалогу між бізнесом і владою, провели дискусію щодо інструментів організації такого діалогу,а також щодо взаємних очікувань бізнесу і влади від його реалізації.
 
У конференції прийняли участь народний депутат України Юрій Ехануров та Ксенія Ляпіна, заступник голови Держкомпідприємництва Сергій Іголкін, Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер, а також Джон Саліван (CIPE), Патрык Райдер (TIBA), Флорентин Бланк (IFC) та інші.
 
Виступаючи зазначали велику кількість проблем з якими стикаються підприємці при намаганні налагодити діалог з владою. За результатами трьох етапів опитування бізнесменів щодо оцінки бізнес-клімату в Україні, проведеного Інститутом Конкурентного суспільства з 2006 по 2007 роки, основними проблемами бізнес-клімату країни є: порушення законодавства органами державної влади і місцевого самоврядування, а також високий рівень корупції та слабкий захист прав власності.
 
Зокрема для поліпшення бізнес клімату в державі, потрібні реальні й послідовні кроки для вдосконалення чинного законодавства, яке стосується регулювання природних монополій, боротьби з проявами монополізму та недобросовісної конкуренції.
 
Так Ксенія Ляпіна запропонувала створити окремий орган для діалогу бізнесу та влади, а Олександр Пасхавер в свою чергу заявив, що діалогу нема, як нема консолідованого бізнесу та влади.

На сьогодні місце і роль бізнес-асоціацій в українському суспільству відповідає стану розвитку самого суспільства. Вітчизняні експерти наголошували, що роль бізнес-асоціацій в Україні поки що недостатньо значна на відміну від США та країн ЄС, де вони мають досить великий вплив на державну політику і успішно захищають інтереси своїх членів. За словами Максима Лациби (Український незалежний центр політичних досліджень), на сьогодні лише 10% українського бізнесу об‘єднано в бізнес-асоціації.

Радник Конфедерації роботодавців Родіон Колишко під час свого виступу зазначив, «що представлення бізнес-інтересів найбільш ефективно відбудеться тоді, коли буде досягнутий відповідний синергетичний ефект від об`єднання зусиль всіх складових громадянського суспільства». "На сьогодні вираження та захист інтересів бізнесу на відносно професійній основі здійснюється трьома видами об`єднання громадян – галузевими та міжгалузевими асоціаціями підприємців, торгово-промисловими палатами, організаціями роботодавців та їх об`єднаннями. «Враховуючи зазначене, можливо, було би доцільно провести спільний для організацій, що представляють бізнес-інтереси, захід, який би започаткував процес по досягненню синергетичного ефекту від об`єднання їх зусиль в цій сфері», - підсумував він свій виступ.

Бізнес має захищати свої надбання, відстоювати своє місце в соціумі, і саме в цьому буде полягати нова роль організацій, що його представляють.