Конфедерація проти монопольного положення Укрзалізниці та необгрунтованого підвищення тарифів

10 груд. 2007

Конфедерація роботодавців України звернулась до об`єднань роботодавців з відкритим листом у якому наголошує на катастрофічних наслідках необґрунтованого підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення для всієї економіки України, які ініціює Укрзалізниця намагаючись збільшити свої доходи за рахунок промисловості та пересічних громадян.
 
Причиною звернення став оприлюднений на сайті Мінтрансзв’язку проект наказу Мінтрансзв’язку «Про індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України», яким передбачена індексація вантажних тарифів з вирівнюванням тарифів у всіх видах сполучень з 1 січня 2008 року. Але така індексація проведена при застосуванні найвищого коефіцієнту з трьох, що застосовуються до зазначених сполучень.
 
Конфедерація роботодавців України поділяє та підтримує звернення Федерації металургів України та стурбованість «Металургпром», які вимушені були з цього приводу звернутись до Президента України.
 
З трьох коефіцієнтів у проекті наказу не перевезення руди та залізних концентратів встановлюється єдиний коефіцієнт 3,206, що збільшує тариф на перевезення залізорудної сировини в межах України на 83,5 %. Для перевезення чавуну та прокату чорних металів – коефіцієнт 4,809. За такою ж «методикою» пропонується збільшити коефіцієнти до тарифів на перевезення нафтопродуктів, продуктів харчування та мінеральних добрив.
 
В результаті у 2008р плата за перевезення вантажів проти 2007р зросте на 35%. Загалом Укрзалізниця розраховує додатково отримати 1,8 млрд. грн. При цьому слід особливо зазначити, що Укрзалізницею у 2007р вже було здійснено підвищення тарифів на перевезення вантажів майже на 20%.
 
Таким чином, Міністерством транспорту та зв’язку України в черговий раз нав’язується політика закритості формування рівня транспортних тарифів, вирівнювання яких, щодо вимог СОТ, у проекті наказу проводиться тільки у сторону збільшення, що не дає можливості товаровиробнику, через численні факти підвищення тарифів за останні роки, обґрунтовано планувати свою наступну діяльність при підготовці та підписанні контрактів з замовниками, організації виробництва і його фінансового забезпечення.
 
Нагадаємо, що раніше велися розмови про введення тарифної угоди між Укрзалізницею та користувачами її послуг, а зараз знову пропонується однобічне підвищення тарифів.
 
Ми також вважаємо за необхідне додатково акцентувати увагу на тому, що Державна адміністрація залізничного транспорту одночасно здійснює функції державного керування галуззю (формує тарифну й цінову політику, розробляє норми безпеки руху) і господарські функції (здійснює централізоване керування процесом перевезень, управляє майном, займається придбанням рухомого складу, і т.п.).
 
Таке поєднання несумісних функцій стримує розвиток ринкових відносин і конкуренції в галузі та суперечить вимогам адміністративної реформи виконавчої влади, головна з яких складається в недопущенні існування конфліктуючих функцій в межах однієї структури, наслідком чого є: необґрунтованість базового тарифу, неадекватність обліку інфляції в вартості залізничних перевезень, субсидування перевезень низьковартісних вантажів за рахунок істотного завищення плати на перевезення інших вантажів.
 
Сьогодні Укрзалізниця не спроможна у повному обсязі виконувати свою основну функцію – здійснення залізничних перевезень згідно потреб економіки України та забезпечення безпеки руху - внаслідок критичного ступеня зношеності основних засобів, і, в першу чергу, тягового та рухомого складу, колійного господарства.
Наявні темпи оновлення Укрзалізницею основних засобів носять косметичний характер і тільки маскують наявні катастрофічні наслідки для всієї економіки нашої держави.
 
Ми констатуємо, що головна проблема галузі - монопольне положення Укрзалізниці і тільки реформування галузі в цілому дозволить в корені переломити негативну ситуацію.
 
На наш погляд, першочерговим найважливішим державним завданням для розвитку галузі є пошук альтернативних шляхів відновлення рухомого складу, яким реально може бути залучення приватних інвесторів.
 
Приймаючи до уваги вищенаведені катастрофічні наслідки необґрунтованого підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення загалом для всієї економіки України, Конфедерація роботодавців України виступає проти проекту наказу Мінтрансзв’язку у запропонованому варіант та пропонує:
 
- розробити механізм індексації вантажних тарифів, відповідно до вимог СОТ, із вирівнюванням тарифів у всіх видах сполучень розрахований по середньозваженому коефіцієнту, при безумовному узгодженні такого механізму з вантажовідправниками;
 
- терміново створити Національну комісію регулювання транспорту;
 
 - розробити механізми діючого контролю держави над діяльністю Укрзалізниці та постійної індексації граничних цін на вантажоперевезення залежно від рівня інфляції, собівартості перевезень, рівня цін на енергоносії й інші фактори;
 
- рішення щодо подальшого зростання тарифів приймати лише на основі проведеного незалежною Національною комісією регулювання транспорту обґрунтованого аналізу з врахуванням наслідків такого зростання загалом для економіки України, а не інтересів Укрзалізниці;
 

- зобов’язати Укрзалізницю надати Антимонопольному комітету України механізм формування тарифів на залізничні вантажні перевезення.