Конфедерація роботодавців України розробила комплекс антикризових заходів, які сприятимуть збереженню робочих місць

25 лист. 2008

В світлі останніх подій, зумовлених наслідками зовнішнього впливу світової фінансової кризи, всі інституції громадянського суспільства намагаються долучитися до впровадження та реалізації спільних дій, направлених на подолання негативних наслідків кризових явищ.

Конфедерацією роботодавців України напрацьовані заходи, направлені на збереження робочих місць, які дозволять зменшити навантаження на роботодавця в кризових умовах, відновити досягнуті результати обсягів виробництва, продуктивності праці, а відтак утримати кваліфікований персонал із збереженням для них існуючого рівня заробітних плат.

З комплексом антикризових заходів, які сприятимуть збереженню робочих місць Конфедерація роботодавців України звернулася до низки державних інституцій: Президента України, Прем`єр-міністра України, Міністра економіки, Міністра праці та соціальної політики, Комітетів Верховної Ради з питань соціальної політики та праці, з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

Заходи, що пропонуються, потребують внесення змін до законодавчих актів та поширюються на підприємства, які визнані такими, що перебувають у кризовому стані, і полягають у наступному :
 
1.      Надати Кабінетові Міністрів України повноваження по визначенню підприємств (галузей) кризовими.
 
2. Ввести в дію ст.ст. 24-26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" щодо запровадження умов надання допомоги з часткового безробіття Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття з 1 січня 2009 року. 

3. Поширити сферу діїчастини п`ятої ст. 23 Закону України «Про зайнятість населення» щодо фінансування оплачуваних громадських робіт за рахунок місцевого бюджету із залученням коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на осіб, які перебувають у стані часткового безробіття відповідно до ст.ст. 24-26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

4. Внести зміни до законів України «Про розмір внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування”, «Про збір на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування»», «Про податок з доходів фізичних осіб», знизивши або тимчасово скасувавши ставки податків та внесків до соціальних фондів для працівників та роботодавців.

5. Внести зміни до ст.2 Закону України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов`язкового державного соціального страхування» щодо оплати перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
 
6.  Ввести мораторій на ст.ст. 19,20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» щодо незастосування адміністративно-господарських санкцій за не створені робочі місця для інвалідів на період подолання тимчасових фінансових труднощів.
 
7.      Ввести мораторій на ст. 175 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності роботодавця за невиплату заробітної плати.
 
8.      Внести зміни до ст.26 Закону України «Про відпустки», виклавши частину другу в такій редакції: «У порядку, визначеному колективним договором, власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з незалежних від працівників причин може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням».
 
9.      Внести зміни до законів України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», «Про пенсійне забезпечення», знизивши пенсійний вік, який дає право на отримання пенсії, для працівників підприємств, які визнані такими, що перебувають у кризовому стані. 
 
Вивільнені кошти, внаслідок реалізації заходів, зазначених у п.п. 4,5, спрямовуються виключно на збереження для працівників існуючого рівня заробітних плат.
 
Джерелом покриття дефіцитів місцевих бюджетів та бюджетів фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, внаслідок реалізації пунктів 2,3,4,5, пропонується:
 
1.      Внести зміни до законів України з окремих видів загальнообов`язкового державного соціального страхування», вилучивши із законів витрати не страхового характеру, що дозволить значно скоротити видаткові частини бюджетів фондів.
 
2. Внести зміни до законів України «Про розмір внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування”, «Про збір на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування»», "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», надавши повноваження Уряду за погодженням з Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та праці визначити оперативний механізм перерозподілу розмірів страхових внесків в залежності від фінансового стану кожного з фондів.
 
3.   Компенсацію втрат місцевих та бюджетів фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування здійснити за рахунок Державного бюджету України, Стабілізаційного фонду, Резервного фонду КМУ.
 
Подібні заходи вживаються урядами Франції, Бельгії в умовах запровадження системи тимчасового безробіття. 
 
Також просимо ініціювати перед Верховною Радою України встановлення мораторію на ст. 22 Конституції України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів. Це дозволить віднайти додаткові фінансові ресурси для реалізації запропонованих заходів (наприклад, перегляд розмірів пенсій деяким категоріям привілейованих пенсіонерів тощо).