Відбулись парламентські слухання «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян»

15 груд. 2008

У середу, 10 грудня 2008 року, відбулись парламентські слухання «Про стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян» в приміщенні Верховної Ради України.
 
Відкрив слухання новообраний Голова Верховної Ради України Володимир Литвин та відзначив, що їх проведення співпало з 60-річчям Загальної декларації прав людини, прийнятої 10 грудня 1948 року Генеральною Асамблеєю ООН. Головуючий надав слово для виступу Уповноваженому з прав людини Ніні Карпачовій.
 
Уповноважений з прав людини також нагадала, що Декларація, а потім міжнародні пакти в галузі прав і свобод людини разом з додатковими протоколами, склали Міжнародний білль про права людини. Загалом, за її словами, Україна ратифікувала 220 угод Організації Об'єднаних Націй, 64 угоди в рамках Ради Європи і 55 конвенції Міжнародної організації праці.
 
Перший заступник міністра праці та соціальної політики В.Онищук визнав, що сьогодні в Україні, незважаючи на прийняття цілої низки законів, стан додержання норм і положень трудового права не є задовільний. За його словами, результати перевірок, здійснених державними інспекторами праці Міністерства праці і соціальної політики у 2007 році та у січні-жовтні 2008 року свідчать, що майже 90% перевірених роботодавців порушують вимоги трудового законодавства. Найчастіше, за його словами, порушуються норми трудового законодавства щодо оплати праці робочого часу і часу відпочинку, трудових договорів, правил введення трудових книжок, укладання і виконання колективних договорів, трудової дисципліни.
 
Співдоповідав голова Комітету з питань соціальної політики та праці Василь Хара. Він відзначив, що ситуація стосовно дотримання конституційних гарантій, трудових прав громадян, особливо в частині забезпечення права на гідну працю, залишається однією з найболючіших, а також відзначив, що порушення елементарних прав працівників стає звичайним явищем. Голова парламентського Комітету детально охарактеризував стан дотримання конституційних гарантій трудових прав громадян, дав оцінку стану чинного законодавства у цій сфері, поінформував учасників слухань про напрацьовані Комітетом з питань соціальної політики та праці законопроекти.
 
На зазначених слуханнях всеукраїнські об’єднання організацій роботодавців представляли Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко та Виконавчий директор Федерації металургів України Сергій Притоманов.
 
На думку роботодавців, в час кризи, неможливо розглядати дотримання трудових прав громадян у відриві від реальної економічної ситуації, про це заявив Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко під час свого виступу.
 
«Ми вбачаємо, що основною тезою сьогоднішніх слухань повинно бути дотримання прав робітників через збереження робочих місць. Зважаючи на це, основні рекомендації Парламентських слухань повинні бути спрямовані подолання кризи, збереження робочих місць, заробітної плати, а значить і соціальної стабільності в Україні», зазначив він, та додав, що «Рекомендації містять 6 загальних речень про подолання кризи та 9 конкретних рекомендацій про посилення відповідальності роботодавців та одна пропозиція про спрощення процедури оголошення страйку. Решта тексту рекомендацій переписується з року в рік, і нічого не виконується, це норми податкового та трудового кодексів. При чому слід зауважити, що саме Комітет Верховної Ради з питань праці та соціальної політики має багато напрацювань та мабуть найбільш часто залучає інституції громадянського суспільства до своєї роботи».
 
При цьому невдоволення роботодавців необхідно адресувати всім гілкам влади. Президенту за нехтування прав соціальних партнерів і нестабільність соціального діалогу. Кабінету Міністрів України за непрозорість правил гри та маніпулювання організаціями, що представляють бізнес. Верховній Раді, як п`ятого, так і шостого скликань, за неприйняття життєво важливих для України законів.
 
Конфедерація роботодавців України направляла всім гілкам влади конкретні пропозиції з урахуванням досвіду фахівців Франції, Бельгії та інших країн.
А відповідь була отримана лише від Мінпраці, у якій повідомляється, що 90% пропозицій не можуть бути враховані через те, що порушуються статтю 22 конституції України і права працівників. А невже можливо подолати кризу не порушуючи чиїсь права? Чи лише права роботодавців можна порушувати?
 
«Де логіка, в тому, що посилюється сьогодні адміністративний і кримінальний тиск на роботодавців. Коли саме сьогодні штрафуються роботодавці за не створення робочих місць для інвалідів. Саме сьогодні беруться наперед податки. Саме сьогодні не відшкодовується вчасно ПДВ. Проти кого направлені ці заходи? На наш погляд не лише проти роботодавців, але й проти працівників. Тож про яку взаємодію влади і бізнесу можна сьогодні говорити?
 
Ще рік тому ми піднімали питання внутрішньої трудової міграції, внутрішнього ринку і багато інших важливих для вітчизняного бізнесу питань. Нічого не враховано! Зважаючи на викладене, ми пропонуємо створити тристоронню робочу групу для опрацювання наших пропозицій та їх врахування в рекомендаціях парламентських слухань».
 
Серед іншого було поставлене питання щодо ситуації, що склалась навколо Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Як зазначив пан Мірошниченко: «Це абсолютно неприпустима річ, коли Генеральна прокуратура забороняє самоврядній організації приймати рішення і виконувати суспільно-корисну роботу». Будемо сподіватись що Голова Верховної Ради та присутні в залі почули ці слова та належним чином на них відреагують.