Роботодавці звернулись до Прем`єр-міністра України з вимогами запровадження негайних заходів для підтримки вітчизняних виробників

25 груд. 2008

24 грудня 2008 року Конфедерація роботодавців України та сім всеукраїнських об`єднань організацій роботодавців направили відкрите звернення до Прем`єр-міністра України щодо необхідності запровадження негайних заходів для підтримки вітчизняних виробників та пожвавлення внутрішнього ринку.
 
У зверненні зокрема зазначається, що в умовах різкого погіршення економічної ситуації в Україні всі громадяни країни очікують від влади чітких та ефективних дій, спрямованих на стабілізацію та вихід з кризи.
 
Через значне зменшення експорту, скорочення виробництва, яке в деяких галузях вже сягнуло понад 50%, заморожування програм модернізації підприємств та нерозвиненість внутрішнього ринку, - відбувається стагнація виробництва, що автоматично призводить до скорочення робочих місць та зростання соціальної напруги. Для мінімізації наслідків цих негативних явищ підприємствам необхідна підтримка Уряду, спрямована на розвиток внутрішнього ринку, стимулювання вітчизняного бізнесу та внутрішнього споживання.
 
Вивчення світового досвіду свідчить, що ефективним внеском держави в ліквідацію негативних явищ може бути реалізація масштабних інфраструктурних проектів.
 
Профінансоване державою будівництво об’єктів транспортної, комунальної, медичної, освітньої інфраструктури зможе забезпечити збереження робочих місць, завантаження виробничих потужностей та надходження податкових коштів в бюджет і безперечно призведе до стимулювання внутрішнього споживання. В умовах підготовки до проведення в країні футбольного форуму ЄВРО-2012 реалізація інфраструктурних проектів може стати справжнім локомотивом вітчизняної економіки.
 
Особливої важливості набуває жорстка державна політика, спрямована на максимальне використання потенціалу вітчизняних виробників товарів та послуг. Роботодавці України впевнені, що закупівля товарів та послуг, які можуть вироблятися в Україні, повинна відбуватися прозоро, з використанням чесних закупівельних процедур та за умови підтримки вітчизняного виробника, що не відповідає законодавству та прийнятим Україною міжнародним зобов’язанням. Така політика повинна бути забезпечена відповідними заходами контролю з боку Уряду.
 
Роботодавці пропонують Уряду вжити наступних заходів, спрямованих на забезпечення виходу економіки з кризи:
-         прискорення розробки програми розвитку внутрішнього ринку України;
-         реалізації комплексу  заходів щодо забезпечення участі вітчизняного бізнесу у впровадженні загальнодержавних та регіональних інфраструктурних та інших інвестиційних проектів;
-         здійснення жорстких заходів направлених на зниження рівня корупції, прозорого формування державних замовлень та контролю за використанням коштів державного та бюджетів інших рівнів;
-         забезпечення прозорого контролю за проведенням тендерів;
-         під час проведення тендерів, тимчасово на період кризи, надавати перевагу представникам вітчизняного бізнесу, а у випадку необхідності залучення іноземних компаній вимагати від них обов’язкового використання вітчизняної сировини, товарів та послуг українських підприємств;
-         тимчасове запровадження з боку Уряду жорсткого контролю за імпортом з метою запобігання закупівель продукції, яка може вироблятися в Україні.
 
Впровадження зазначених заходів, на погляд об`єднань організацій роботодавців, стане дійсно дієвими та реальними кроками спрямованими на підтримку вітчизняних виробників, запобігатиме зростанню безробіття та погіршенню рівня життя в країні, тобто забезпечить збереження соціальної злагоди в суспільстві.