..

 

Пропозиції Конфедерації до проєкту Закону України «Про працю»

21 жовт. 2022

Конфедерація роботодавців України надіслала до Міністерства економіки України зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про працю», розміщеного для громадського обговорення.

«Конфедерація роботодавців Україні в цілому позитивно оцінює проєкт Закону України «Про працю», відмічаючи сучасну структуру документу, прагнення регулювання трудових відносин з врахуванням специфіки їх організації в умовах війни»-, йдеться у листі Конфедерації.

Втім, експерти Конфедерації з концептуальних зауважень відмічають, зокрема, наступні:

- виключення окремих категорій працівників з тих, щодо яких можна встановлювати випробувальний термін. На думку експертів Конфедерації , з наведеного у проєкті Закону переліку необхідно залишити лише тих працівників, з якими трудові відносини передбачаються до 12 місяців та обраних на посаду;

- у ст. 78 проєкту, яка регламентує порядок визначення розміру мінімальної заробітної плати, необхідно передбачити більш детальний порядок проведення консультацій з соціальними партнерами;

- не зрозумілим залишається детальне регламентування функціонування та повноважень державної інспекції праці в проєкті Закону, тим більше, що сам закон «Про охорону праці» прикінцевими положеннями проєкту Закону не ліквідується.

- прикінцевими положеннями проєкту Закону (пар.7 п. 10) вносяться зміни до компетенції Національної служби посередництва і примирення, якими повністю виключені її повноваження щодо визначення репрезентативності всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців і профспілок. Враховуючи, що проєкт Закону не пропонує альтернативного регулювання порядку визначення репрезентативності, пропонується переглянути відповідні положення проєкту Закону та залишити відповідні повноваження НСПП.
Теги: конфедерація роботодавців України , трудові відносини , думка роботодавців