Мінфін скасував додатковий облік для ведення бізнесу

18 січ. 2008

Міністерство фінансів скасувало затверджені раніше нормативно-методичні акти з бухгалтерського обліку, що ускладнювали ведення малого бізнесу. Міністр фінансів України Віктор Пинзеник підписав 18 січня відповідний Наказ.
 
Скасовано додатковий до бухгалтерського та податкового обліків третій вид обліку для платників податку на прибуток, який передбачав щомісячне ведення 15-ти реєстрів обліку та щорічне складання додаткового звіту за формою №7 обсягом біля 200 показників.
 
Положення (форма №7) визначало методологічні засади формування в бухгалтерському   обліку інформації про податкові різниці для визначення   валових   доходів,   валових   витрат,   відстрочених податкових активів, зобов'язань та розкриття зазначеної інформації у фінансовій звітності, а також установлювало вимоги до складання Розрахунку податкових різниць за даними бухгалтерського обліку.
 
Запровадження рік тому Наказами Міністерства фінансів України від 29.12.06 №1316 та від 29.01.07 №45 такого обліку особливо обмежило права і збільшило навантаження на малі підприємства.
 
Конфедерація роботодавців України спільно зі Спілкою податкових консультантів минулого року, при запровадженні додаткового до бухгалтерського та податкового третього виду обліку, звертались до Уряду та виступали проти його ведення.
 
Скасування додаткового обліку зменшить витрати підприємств на ведення обліку і скоротить час на дотримання вимог податкового законодавства.
 
Міністерство фінансів також планує найближчим часом організувати круглий стіл для обговорення проблеми спрощення та оптимізації бухгалтерського обліку для вітчизняного бізнесу.