Проблеми сьогодення - старіння населення, зростання міграційних потоків, брак кадрів у різних сферах економіки…

24 бер. 2008

В Києві, 17-18 березня 2008 року, за підтримки Міжнародної організації з міграції, SIDA та Єврокоміссії відбулася Міжнародна конференція з питань трудової міграції. В конференції взяли участь експерти Міжнародної організації з міграції та провідні спеціалісти з питань трудової міграції з України, Німеччини, Польщі, Бельгії, Іспанії, Португалії, Норвегії.
 
В доповідях учасників зазначалося, що перед усіма країнами – учасницями конференції постають аналогічні проблеми, а саме старіння населення, міграційні потоки, що зростають, брак кадрів у різних сферах економіки.
 
На Конференції неодноразово відзначалося, що в умовах глобалізації робоча сила стає одним з найдефіцитніших ресурсів сьогодення. Так, за підрахунками української влади, з 47,4 мільйони осіб, що проживають в країні, понад 2 мільйони працюють закордоном, з них 1 мільйон працює в Росії, а решта розподіляється головним чином серед країн ЄС. Дослідження МОМ показало, що в середньому, більш ніж 5% мешканців сільської місцевості з трьох західних областей України є трудовими мігрантами.
 
Саме тому, формування мотивації до здобуття професій, підвищення освітнього і професійного рівня молоді має стати національною ідеєю, національною стратегією розбудови конкурентоспроможного суспільства. Вкрай необхідним є впровадженням урядом політики соціальних пріоритетів, насамперед запровадження європейських стандартів життя, а також збалансування внутрішніх регіональних ринків праці.
 
На думку Конфедерації роботодавців України необхідним є розробка та запровадження Національної програми підтримки та розвитку внутрішньої трудової міграції. Впровадження такої програми дозволить здійснити територіальний та галузевий перерозподіл трудових ресурсів, створити більш раціональну структуру зайнятості населення, перешкодити поширенню зовнішньої трудової міграції і, як наслідок, зберегти кадровий потенціал нації.
 
Водночас, роль державного регулювання процесів на ринку праці України в ситуації, що склалася, полягає у створенні і розвитку гідних робочих місць, привабливих для вітчизняних фахівців. Інструментом для реалізації державної політики зайнятості має стати широкий і системний діалог влади і бізнесу, підтримка корпоративної соціальної відповідальності і радикальне підвищенні якості й ефективності надання послуг у соціальній сфері.