Роль роботодавців у збереженні трудових ресурсів та стимулюванні внутрішньої зайнятості

13 лют. 2008

В Києві, 12-13 лютого 2008 року, відбувся тренінг «Роль роботодавців у збереженні трудових ресурсів та стимулюванні внутрішньої зайнятості як альтернативи трудовій міграції з України». Тренінг був проведений в рамках Програми Міжнародної організації праці з протидії торгівлі людьми з України, яка впроваджується на підтримку Державної програми протидії торгівлі людьми на період до 2010 року.
 
Головною темою тренінгу було обговорення проблем трудової міграції та розвитку ефективних комунікацій щодо інформування потенційних трудових мігрантів та інших груп ризику у контексті торгівлі людьми.
 
Як засвідчили учасники тренінгу міграційні процеси мають безпосередній вплив на становище роботодавців, оскільки щонайменше призводять до вимивання і декваліфікації трудових ресурсів.
 
Під час тренінгу, представник Конфедерації роботодавців звернув увагу присутніх на відсутність державної програми підтримки внутрішньої трудової міграції, яка могла би стати одним з можливих шляхів попередження неврегульованої трудової міграції та збалансування регіональних ринків праці. Впровадження такої Програми дозволить здійснити територіальний та галузевий перерозподіл трудових ресурсів, створити більш раціональну структуру зайнятості населення, перешкодити поширенню зовнішньої трудової міграції і, як наслідок, зберегти кадровий потенціал нації.
 
Результатом тренінгу стало усвідомлення важливості координації інформаційно-просвітницької діяльності урядових і неурядових структур, визначення очікуваних результатів та показників їх досягнення. При слід враховувати, що інформаційно-просвітницька робота з попередження неврегульованої міграції і торгівлі людьми має носити системний характер загальнонаціонального масштабу з урахуванням специфіки регіонів.