..

 

Враховано пропозиції роботодавців у проекті Податкового кодексу

17 черв. 2010

Під час опрацювання урядового проекту Податкового кодексу України робочою групою Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні до Міністерства фінансів України були внесені поправки, які враховують позицію вітчизняних роботодавців. За результатами розгляду зазначених пропозицій були внесені зміни до проекту.

Зокрема, вилучено норму зі ст.41 розділу I «Загальні положення» щодо прийняття рішення про стягнення визначених органом державної податкової служби України зобов`язаннями із застосуванням звичайних цін за результатами перевірки, у разі незгоди з ними платника податків виключно в судовому порядку за заявою керівника (заступника) органу державної податкової служби.

У розділі II «Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)» у пункті 6.4. ст.6 розділу II вилучено норму щодо відсутності підстав для припинення планової або позапланової виїзної перевірки або перенесення строку їх проведення у випадку повторної втрати платником податків, пошкодження або дострокового знищення документів, визначених в абзаці першому цього пункту, протягом календарного року з дня надходження до органу державної податкової служби від платника податків повідомлення про втрату, пошкодження або дострокового знищення документів.

Крім цього, за результатами проведених консультацій між роботодавцями та членами робочої групи виключено низку положень з редакції урядового проекту, які ускладнюють систему оподаткування, а саме:

- вилучено норму п. 3.4. ст.3. розділу I:
«Офіційне тлумачення законів з питань оподаткування України здійснюється Конституційним Судом України»;

- вилучено норму п. 5.3. ст.5. розділу I:
«У разі, коли цей кодекс або закони з питань оподаткування та митної справи прямо не забороняють застосування під час регулювання відносин, передбачених статтею 1 цього розділу, норми інших законодавчих актів, такі норми підлягають субсидіарному (додатковому) застосуванню».
Внесено зміни до ст. 16.1.28 щодо порядку використання терміну «звичайна ціна»: вилучено речення «Термін звичайна ціна та методи визначення такої ціни, встановлені цим розділом, використовуються для перевірки обґрунтованості визначення трансфертної ціни, що застосовується в операціях між пов’язаними особами».

Також вилучено:

- норму з п. 16.1.37 ст.16 розділу I: «оренда земельних ділянок (емфітевзис, суперфіцій) – господарська операція, яка передбачає надання орендодавцем земельної ділянки у користування орендарю на визначений строк за цільовим призначенням за плату чи іншу компенсацію або безоплатно»;

- норму з п. 18.1. ст.18 розділу I щодо зобов’язань платника податків «повідомляти органу державної податкової служби у триденний строк про відкриття або закриття поточного або іншого рахунку в банківській установі»;

- норму з п.30.5 ст.30 розділу I: «З моменту набрання чинності цим Кодексом діють лише податкові пільги, встановлені відповідно до вимог цього Кодексу».

Участь роботодавців у створенні кінцевого варіанту Податкового кодексу триває.