..

 

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці провів круглий стіл «Про проект Трудового кодексу України»

21 бер. 2008

19 березня 2008 року відбулося засідання Круглого столу «Про проект Трудового кодексу України» організованого Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці. В роботі Комітету взяли участь народні депутати – члени Комітету, представники органів державної влади, центральних органів виконавчої влади, представники всеукраїнських об’єднань роботодавців та профспілок, Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України, Генеральної прокуратури, Верховного суду України та інші.
 
Від Конфедерації роботодавців України в обговорені взяли участь Виконавчий Віце-президент Олексій Мірошниченко та Радник Конфедерації Родіон Колишко.
 
Головуючий на Круглому столі – народний депутат Василь Хара, під час вступного слова наголосив, що проект Трудового кодексу розглядається депутатами Верховної Ради України вже трьох скликань починаючи з 2003 року. Причиною такого затягнення є складнощі в досягненні компромісу між сторонами соціального діалогу.
 
Проте, як роботодавці, так і профспілки були одностайними в необхідності доопрацювання проекту Трудового кодексу.
 
Так, Олексій Мірошниченко зауважив, що «багато важливих моментів в проекті Трудового кодексу не можуть знайти підтримки роботодавців, зокрема, негнучке визначення форм і способів оплати праці, надмірне регулювання системи охорони праці, невідповідність підготовки професійних кадрів сучасним умовам ринку праці та завданню підвищення конкурентоздатності. Передусім Трудовий кодекс необхідно сприймати як економічний документ, наголосив він, підтвердженням цього є той факт, що третину номінального ВВП країни складає заробітна плата населення».
 
Окремими депутатами було наголошено на переобтяженні проекту Трудового кодексу в сторону прав найманих працівників та недоцільності врегулювання деяких положень, передбачених діючими законами щодо прав профспілок.
 
Проте, важливим питанням залишається порядок вирішення трудових спорів та відповідальність за порушення норм трудового законодавства. З цього приводу Родіон Колишко запропонував обговорити можливість створення трудового арбітражу з метою врегулювання обсягів та якості вирішення трудових спорів.
 
За результатами обговорення були прийнятті Рекомендації Круглого столу, відповідно до яких пропонується створити робочу групу при Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці з опрацювання проекту Трудового кодексу.
 
Всім присутнім також було запропоновано протягом тижня надати створеній робочій групі детальні письмові пропозиції та зауваження з метою їх узагальнення та врахування в проекті кодексу.