..

 

До складу Громадської ради Держспоживстандарту введено представника Конфедерації

27 лист. 2007

На черговому засіданні Громадської ради Держспоживстандарту, яке відбулось 22 листопада 2007 року, до її складу було введено радника Конфедерації роботодавців України Родіона Колишка.

Порядок денний засідання Громадської Ради включав питання, які виносилися на засідання Колегії Держспоживстандарту і, зокрема, включали наступні питання:
аналіз підсумків виконання плану діяльності Держспоживстандарту за 2007 рік та плани на 2008 рік; створення "Червоної книги" Держспоживстандарту; аналіз наслідків запровадження Європейської директиви REACh; обговорення правил обов`язкової сертифікації гральних автоматів.

Присутні з розумінням сприйняли інформацію щодо підсумків виконання плану діяльності Держспоживстандарту за 2007 рік та заслухали плани цього органу виконавчої влади на 2008 рік. Серед основних - продовження роботи із гармонізації вітчизняних стандартів та технічних регламентів із відповідними стандартами ЄС.

Під "Червоною книгою" Держспоживстандарт розуміє європейський термін детального плану діяльності цього органу на середньострокову перспективу, що включатиме, зокрема, як організаційні, так й нормативні заходи із пристосування діяльності Держспоживстандарту до сучасних потреб та викликів бізнесу.

Щодо Директиви ЄС REACh, запровадження якої планується з початку 2009 року, слід зазначити, що мова йде про правила виробництва та обігу хімічних речовин та сполук. При цьому державам не членам ЄС до 2009 року необхідно визначитися - чи визнають вони положення цієї директиви обов`язковими для всіх виробників хімічних речовин та сполук, чи тільки для виробників-експортерів.

Щодо правил обов`язкової сертифікації гральних автоматів були висловлені побажання перенести розгляд цього питання на наступне засідання Громадської Ради, враховуючи фізичну відсутність проекту цих правил у присутніх. Серед загальних побажань було висловлено пропозицію щодо віднесення витрат на здійснення сертифікації гральних автоматів, яких в Україні за середніми підрахунками нараховується більше 100 000, за рахунок державного бюджету, розуміючи, що для повного тестування такого пристрою потрібно не менше 2 діб.

В цілому засідання Громадської ради відбулося в конструктивній атмосфері, і більшість її рішень знайшло своє адекватне відображення у порядку денному Колегії Держспоживстандарту.