Стан підготовки кадрів для економіки України в умовах викликів сьогодення

21 квіт. 2008

21 квітня 2008 року Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці було проведено круглий стіл на тему «Про приведення обсягів та напрямів підготовки кадрів у відповідність до потреб економіки».
 
Серед учасників круглого столу були народні депутати України, представники Міністерства праці та соціальної політики України, професійних спілок України, Конфедерації роботодавців України та інших всеукраїнських організацій роботодавців, державного центру зайнятості, ректори університетів, науковці, ЗМІ.
 
Під час круглого столу були обговорені питання стану підготовки кадрів для економіки України в умовах викликів сьогодення, зокрема демографічної ситуації, процесів європейської інтеграції та міграції трудових ресурсів.
 
Під час свого виступу директор департаменту Конфедерації роботодавців України Кирило Ткаченко звернув увагу присутніх на необхідність нормативного визначення пріоритетів економічного розвитку національної економіки з урахуванням галузевої та територіальної специфіки, прийняття концепції Національної системи кваліфікацій, яка була розроблена фахівцями Конфедерації роботодавців України разом із національними експертами Європейського фонду навчання (ЄФО) та доопрацьована з урахуванням зауважень зацікавлених сторін, розробки професійних стандартів нового покоління із залученням роботодавців, створення економічних умов для заохочення роботодавців до активної участі у розробці професійних стандартів та підготовки кадрів. При цьому перш за все необхідно зняти обмеження щодо віднесення до складу валових витрат сум, які були використані платником податку на підготовку кадрів відповідно до вимог ст. 5.4.2. ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» тільки 3 % від фонду оплати праці та закріплення цієї норми у Податковому Кодексі України.
 
Важливою також є активізація роботи міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти, як державного органу управління професійно-технічною освітою, вирішення проблеми внутрішньої трудової міграції.
 
Кирило Ткаченко також поінформував про заходи найближчих сусідів України з вирішення проблеми нестачі кваліфікованих робочих кадрів, як Блакитна карта Євросоюзу, Карта поляка, Програма повернення співвітчизників Російської Федерації. При цьому він запропонував розглядати проекти нормативно-правових актів що стосуються підготовки кадрів на спільному засіданні Комітетів Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці і з питань науки і освіти.
 
Результати обговорення будуть враховані в Рекомендаціях Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці після їх доопрацювання робочою групою до складу якої також увійшов Кирило Ткаченко.