Конфедерація роботодавців України звертається до НСПП з проханням оцінити події довкола СПО

6 бер. 2017

24 лютого 2017 року за ініціативи Федерації роботодавців України (ФРУ) та Об’єднанням організацій роботодавців України (ООРУ) відбулась спроба дискредитації базових принципів соціального діалогу та сутності руху роботодавців. 
Зокрема, всупереч чинному законодавству України та діючій Угоді про утворення Спільного представницького органу (від 15.12.2011 року) були проведені збори, які пізніше ініціатори проведення назвали новим «Спільним представницьким органом роботодавців на національному рівні».
Дана Угода суперечить чинній Угоді про утворення Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні від 15.12.2011 року (далі - Угода про СПО 15.12.2011р.), що ставить під загрозу увесь подальший розвиток соціального діалогу на національному рівні. 
Підписуючи Угоду про утворення СПО 15.12.2011р., ФРУ та КРУ (далі – Сторони СПО) взяли на себе зобов’язання будувати ділові та конструктивні відносини, поважати одна одну, вживати заходів щодо узгодження позицій шляхом переговорів, консультацій тощо. (ч. 2 Угоди).
Чинна Угода про СПО 15.12.2011р. відповідно до діючого законодавства передбачає всі можливості приєднання до неї будь-якого репрезентативного на національному рівні об’єднання роботодавців, зокрема Об’єднанням організацій роботодавців України. І як підтвердження цього, представники ООРУ вже протягом декількох років приймають участь в роботі СПО та були і є делеговані до органів соціального діалогу. 
Враховуючи все вищезазначене, КРУ звернулась до НСПП прокоментувати низку питань щодо подій довкола чинного СПО та намагання створення нового:
Які об’єднання організацій роботодавців є репрезентативними для ведення соціального діалогу на національному рівні? Коли були видані ним свідоцтва про підтвердження їх репрезентативності та яка чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних об’єднань організацій роботодавців на національному рівні? 
Чи є чисельність працівників, які працюють на підприємствах - членах відповідних об’єднань організацій роботодавців, що є репрезентативними для ведення соціального діалогу на національному рівні, підставою для розподілу квот між репрезентативними об'єднаннями організацій роботодавців для делегування до складу сторони роботодавців в органи соціального діалогу, передбаченою ст. 9 Закону України «Про соціальний діалог в Україні»?
Яким чином мають враховуватись критерії репрезентативності при визначені квот на зібранні повноважних представників організацій та об’єднань, що мають право участі в соціальному діалозі на національному рівні?
Чи є правильним запропонований Конфедерацією роботодавців України Сторонам розподіл квот наступним чином:
- Федерація роботодавців України  –  3 716 000 млн. працівників, що становить 48,31% квоти представництва;
- Конфедерація роботодавців України  – - 2 718 061 млн. працівників, що становить 35,33% квоти представництва;
- Об’єднання організацій роботодавців України - 1 258 345 млн. працівників, що становить 16,36% квоти представництва.


Також КРу закликає НСПП ініціювати передбачені законом консультації та інші примирні процедури між уповноваженими представниками ФРУ, КРУ та ООРУ щодо вирішення конфліктної ситуації, що виникла навколо підписання нової угоди про утворення СПО сторони роботодавців на національному рівні 24 лютого 2017р.