Пенсійна реформа, або навчання впродовж життя

19 квіт. 2017

Що може  стимулювати людину продовжувати трудову діяльність по досягненню пенсійного чи перед пенсійного віку в Україні? В сьогоднішніх умовах розвиту ринку праці та стану соціально-трудових відносин, при практично повній відсутності підтримки з боку держави чи громади – нічого. І це є проблемою, від рішення якої, в тому числі, залежить реальна успішність Пенсійної реформи в Україні, яка має виражатися в індексі задоволення населенням заходами Уряду в цій царині.
За словами Родіона Колишка, Радника Конфедерації роботодавців України, необхідно створити мережу підтримки прагнень людини вдосконалити свою кваліфікацію, знання і навички в будь-який час її життя, яке вона присвятила праці чи іншій суспільно-корисній роботі.
«Так в  країнах ЄС ця система називається «Навчання впродовж життя (Life-long Learning)». До речі, є декілька міжнародних документів, що містять в тій чи іншій формі зобов’язання України впровадити і підтримувати цю ідею.
Зміст ідеї простий. Розуміючи виклики, що стоять перед  сучасною людиною на ринку праці (35 – 40 років перебування на ринку праці, зміна в середньому  5-7 разів видів професійної діяльності, швидка зміна технологій, застарілість знань та невідповідність навичок вимогам роботодавців та інш.) наші європейські колеги використовують потужності навчальних закладів (а в Німеччині взагалі створили і підтримують цілу мережу університетів для навчання дорослих ), де літні люди у зручний для них час і темп опановують знання і навички, що дозволяють їм більш впевнено почувати себе на ринку праці та у спілкуванні з більш молодими колегами. Як кажуть у Фінляндії, «вікна наших навчальних закладів гаснуть пізно вночі». А вікна наших навіть ввечері не світяться…».
Створення і розвиток такої системи міг би допомогти вижити і частині навчальних закладів, що в сучасних умовах неминуче підпадуть під «оптимізацію по-українські»  - закриття. Це стосується як професійно-технічних закладів, так і  закладів мережі загальної середньої освіти.
«Звичайно, рішення по фінансуванню започаткування  такої мережі  викличе обурення Міністерства фінансів і не відразу наше не привчене суспільство зрозуміє користь від її запровадження. Але ставлячи на одні ваги, з одного боку - видатки Пенсійного фонду, що не мають тенденції до скорочення, його дефіцит і борги бізнесу,  які пов’язані із сплатою пільгових пенсій, а з другого -  можливість людей бути затребуваними і довше гідно почувати себе на ринку праці, сплачуючи податки, рішення видається зрозумілим і необхідним. Пенсійна реформа необхідна Україні, але в якому вигляді?», -  висловив думку Р.Колишко.