Забезпечення правових засад щодо створення в Україні Фонду захисту грошових вимог працівників

23 лист. 2007

«Забезпечення правових засад щодо створення в Україні Фонду захисту грошових вимог працівників»,  - тема Національного тристороннього семінару, який відбувся 22 листопада ц.р. та був проведений Міністерством праці та соціальної політики України за підтримки і безпосередньої участі Міжнародної організації праці.

Довідка.
Україною, 19.10.2005р., ратифіковано частину 2 Конвенції № 173 про захист вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, яка передбачає захист прав працівників шляхом надання привілею, передбаченого ст.31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»   (задоволення грошових вимог працівників, що випливають із трудових правовідносин, у першочерговому порядку).

Сторони соціального діалогу, в  ході проведення семінару, висловили позиції щодо ратифікації Україною ч.3 Конвенції, якою передбачається додатковий захист права працівників на своєчасну виплату заробітної плати шляхом створення гарантійної установи (Фонду захисту грошових вимог працівників) та необхідності прийняття Закону України «Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця», розробленого Мінпраці.

Всі представники сторін соціального діалогу були одностайні в необхідності унормування проблеми погашення боргів із заробітної плати та запропонували різні шляхи її вирішення.

Представники Конфедерації, під час семінару, висловили принципові зауваження до запропонованого проекту Закону, зокрема:

  • законопроектом нівелюється ідея поступового зниження навантаження на фонд оплати праці та зменшення видатків роботодавців на адміністрування  внесків, зборів. Із запровадженням Закону збільшуються витрати роботодавців (трудові та фінансові), пов`язані  із поданням додаткової звітності, здійсненням додаткових перевірок щодо нарахування, обліку та сплати збору до Фонду, що  відобразиться на фінансово-економічних результатах підприємств
  • декларуючи принцип «надання державних гарантій реалізації трудових прав громадянам» законопроектом не забезпечується принцип солідарного справляння збору («всі суб`єкти господарювання, крім бюджетних установ» – які також є роботодавцями для багатьох працівників), натомість одним із принципів захисту визначено принцип «солідарної відповідальності роботодавців»
  • відсутній розрахунок адміністрування самого Фонду та можливості   Державної служби зайнятості, на яку покладаються функції виконавчого органу, адміністрування ще одного Фонду
  • сферою дії Закону охоплюється надто великий обсяг грошових вимог працівників, що підлягають задоволенню, в т.ч. виплати матеріального забезпечення відповідно до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які вже сплачуються  фондами соціального страхування
  • законопроект потребує ретельного юридико-технічного аналізу, законопроект є симбіозом відповідних законів Польщі та Литви із спробою пристосувати їх до законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування в Україні, яке потребує реформування.

Залишилось незрозумілим питання погашення накопиченого боргу із заробітної плати минулих років, який здебільшого складається з боргу держави, а саме, джерела його погашення.

Після проведених дискусій, Конфедерацією роботодавців України, з урахуванням позицій інших об`єднань організацій роботодавців було запропоновано внести зміни до резолютивної частини проекту Рекомендацій семінару, а саме: 

1. Не підтримувати проект Закону України «Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця», розробленого Мінпраці. 

2. Віднайти інші механізми правового захисту працівників у разі неплатоспроможності роботодавця, в тому числі, шляхом удосконалення нині діючого законодавства.