Конфедерація готова бути партнером Міносвіти та Академії педагогічних наук в реформуванні освіти

29 серп. 2008

Відбулась підсумкова колегія Міністерства освіти та науки України «Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти: пріоритети та завдання». На Колегії були присутні: Міністр освіти та науки Іван Вакарчук, Виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців Олексій Мірошниченко, представники Міносвіти, Академії педагогічних наук, освітяни та фахівці.
 
Роботодавці, серед болючіших проблем професійної освіти, виділяють наступні:
-         відсутність стратегії розвитку держави на довгостроковий період і як наслідок неефективна система державного замовлення для навчання студентів;
-         відсутність спеціального органу центральної виконавчої влади у галузі ПТО, низький престиж робітничої професії, відсутність скоординованої державної політики профорієнтації молоді;
-         відсутність визначення необхідної кількості профтехучилищ, їх раціонального розташування з урахуванням демографічної ситуації і економічного розвитку регіонів та застаріла матеріальна база профтехучилищ, низька оплата праці викладачів, майстрів;
-         пасивність роботодавців у відпрацюванні профстандартів, кваліфікаційних вимог до працівників, незацікавленість у інвестуванні у матеріальну базу ПТУ та підвищенні кваліфікаційних вимог працівників при існуючій фіскальній політиці, тощо.
 
На думку Виконавчого Віце-президента Конфедерації роботодавців України Олексія Мірошниченка за рік, з часу минулої Колегії, кардинально нічого не змінилось. «Тут можливо говорити про політичну нестабільність, недієздатність Верховної Ради України приймати необхідні закони, як для стратегії розвитку держави взагалі, так і системи ПТО зокрема. Не знімаємо і ми, роботодавці, своєї провини за певну пасивність. Не треба замовчувати і проблему боротьби за систему ПТО між Міносвіти і Мінпраці, що веде до нездорової конкуренції між відомствами і як наслідок відсутня єдина державна політика, і дії по багатьом напрямам і т.п.», - зазначив він.
 
Окремо, під час свого виступу Олексій Мірошниченко наголосив, що досі нема єдиної концепції розвитку системи професійно-технічного навчання, нема єдиної концепції профорієнтації молоді, нема єдиного бачення фінансування і розвитку матеріальної бази професійно-технічних закладів, нема єдиного бачення майбутнього Кодексу про освіту та навчання в Україні, нема єдиного бачення національної системи кваліфікацій і національної кваліфікаційної рамки, нема навіть першочергових документів, які би влаштовували всіх.
 
Слід зазначити, що досі не відновлена робота Міжгалузевої ради з питань професійно-технічної освіти, тому в найближчий час прийняття необхідних законів Верховною Радою є проблематичним. Рада до сих пір не взяла на себе напрацювання та узгодження вже напрацьованих законопроектів.
 
На думку роботодавців є три головних існуючі проблеми, - це управління системою, фінансування і якість надання послуг на навчання системою ПТН. При цьому ключовим компонентом чи тією відправною точкою комплексного реформування системи є якість, як самої системи, так і надання нею високоякісних послуг, які потребує економіка, яка базується на знаннях і уміннях, тобто на кваліфікаціях.
 
За словами Виконавчого Віце-президента Конфедерації, «якщо ми не змінимо підходи до оцінки якості системи по результатам навчання, не створимо умови для навчання протягом трудової діяльності, не перейдемо до стандартів які базуються на кваліфікаціях, не підготуємо якісних кваліфікованих викладачів, не створимо якісної і незалежної системи оцінки набутих кваліфікацій, то нас чекає стагнація ринку кваліфікованої праці».
 
В цьому аспекті цікавим є досвід Єврокомісії з оцінки набутих кваліфікацій. Він базується на 3-х основних принципах:
1)    система оцінки якості освіти повинна бути єдина для всіх форм навчання;
2)    їй повинні довіряти всі суб’єкти (учні, роботодавці, все суспільство);
3)    і третій принцип - хто навчає, не має права оцінювати, хто оцінює не має права вчити.
 
На закінчення виступу Олексій Мірошниченко поінформував присутніх, що фахівцями Конфедерації роботодавців України розроблений проект Закону України «Про національну систему кваліфікацій» та запевнив, що Конфедерація готова залучатись до спільної роботи і бути партнером як Міносвіти так і Академії педагогічних наук в спільній роботі над викликами, які стоять перед нашою економікою по її забезпеченні кваліфікованими кадрами.