Дорожня карта оновлення трудового законодавства

20 січ. 2020

Конфедерація роботодавців України вітає ініціативи з розроблення нового законодавства, що регулює працю в Україні.

Проте ми звертаємо увагу, що прийняття нового кодексу чи закону про працю не вирішує питання комплексного оновлення трудового законодавства, як передбачено Указом Президента України «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» від 8 листопада 2019р № 837/2019.

Враховуючи зазначене, Конфедерація роботодавців України представляє для обговорення проект Дорожньої карти напрямів оновлення соціально-трудового законодавства України, яка складається з блоків соціально-трудових відносин та відповідних нормативних актів, зміна яких має призвести до оновлення соціально-трудового законодавства:

1. Трудовий кодекс

Трудовий кодекс (на заміну Кодексу законів про працю 1971р.), який має включати переважно регулювання індивідуальних трудових відносин, з включенням до нього положень наступних законів:

· ЗУ «Про оплату праці (1995р);

· ЗУ «Про відпустки» (1996р.);

· Ст. 14 Закону України «Про зайнятість населення» (2012р.) та ст. 42 Кодексу законів про працю (1971р.), що регулюють працевлаштування та звільнення окремих категорій осіб;

· Частина положень Кодексу законів про працю (1971р.) про вирішення індивідуальних трудових спорів.

2. Колективні договори і угоди

· Прийняття в новій редакції ЗУ «Про колективні договори і угоди» (чинна редакція – 1993р.);

· Включення до нового ЗУ «Про колективні договори і угоди» положень ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (1998р);

· Включення окремих положень про проведення страйків та локаутів.

· Включення положень про репрезентативність суб’єктів колективно-трудових відносин (з положень ЗУ «Про соціальний діалог в Україні» 2012р.).

3. Охорона і безпека праці

· Прийняття нового ЗУ «Про безпеку праці» (замість чинного ЗУ «Про охорону праці 1992р.);

· Включення до положень нового ЗУ частини положень КЗпП (Глава ХІ «Охорона праці»);

· Врегулювання діяльності Державної служби з питань праці.

4. Державна політика сприяння зайнятості

· Прийняття в новій редакції ЗУ «Про основи державної політики зайнятості» (чинна редакція ЗУ «Про зайнятість населення» 2012р.);

· Активізація ролі держави у формуванні, фінансуванні та реалізації політики зайнятості;

· Визначення статусу Державного центру зайнятості як ЦОВВ та розмежування його діяльності з Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;

· Включення положень ЗУ «Про професійний розвиток працівників на виробництві» (2012р.);

· Осучаснення нормативного регулювання професійної орієнтації дорослого населення, забезпечення його зв’язку з законодавством про освіту, навчання безробітних та навчання впродовж життя.

5. Соціальний (суспільний, громадянський) діалог

· Перегляд мети та цілей соціального діалогу з метою їх приведення до формату і принципів ведення, що застосовується у Європейському економічному і соціальному комітеті (EESC, https://www.eesc.europa.eu/);

· Включення представників структурованого громадянського суспільства до соціального діалогу;

· Оновлення складу і принципів формування нової Національної соціально-економічної ради (Ради), закріплення її консультативно-дорадчого статусу на конституційному рівні;

· Осучаснення законів «Про професійні спілки, права та гарантії їхньої діяльності» (1999р.) та «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (2012р.) з метою усунення непритаманних форм і сфер діяльності, фінансування, організації тощо.

Запрошуємо всіх зацікавлених в ефективному оновленні соціально-трудового законодавства України долучитись до обговорення Дорожньої карти.

Свої пропозиції просимо надсилати на електронну адресу info@employers.org.ua
Теги: конфедерація роботодавців України , трудові відносини , трудовий кодекс